Aukce výtvarných prací dětí s těžkými handicapy

1. únor 2007

Aukce výtvarných děl handicapovaných dětí ze základní a mateřské školy Korálek se uskuteční ve čtvrtek 1. února od 19 hodin v Gallery Art Factory. GAF se již delší dobu souvisle věnuje prezentacím současného moderního umění a organizací setkání jeho tvůrců i příznivců, kromě těchto akcí se ovšem v poslední době čím dál tím více věnuje i akcím charitativním. Tou nejnovější je právě aukce prací dětí z Kladenské speciální mateřské a základní školy Korálek.

Pořadatelem akce je Asociace pro předškolní vzdělávání spolu s Visage Factory a oficiální záštitu nad ní převzal hejtman středočeského kraje a místopředseda ODS Ing. Petr Bendl. Kromě výtvarných prací dětí se bude dražit i dílo, které do aukce věnoval fotograf Robert Vano.

Děti z Korálku trpí různými handicapy a kombinovanými vadami - lehkou mozkovou dysfunkcí, dětskou mozkovou obrnou, epilepsií, a nebo vadami zraku či sluchu. Vytváření obrázků pro ně znamená důležité spojení s okolním světem a v některých případech je to i jediný možný komunikační prostředek. Výtěžek z aukce bude použit na zvýšení kapacity budovy a úpravu stávajících prostor zařízení. Korálek nyní sídlí v objektu bývalé školky a mnohé prostory naprosto nevyhovují stále se zvyšujícím potřebám. V plánu je například vybudování nové tělocvičny, terapeutické dílny, dalších učeben a jídelny, ale i upravení stávajících prostor (instalace transportních lišt i dalších objektů, které poslouží k základní péči o žáky se sníženou mobilitou).

Ukázka dětských prací

Navzdory tomu, jak komplikovaná je práce s handicapovanými dětmi, aktivity, které pro ně připravuje Korálek, jsou mnohdy pestřejší než aktivity žáků v běžných školách. Každý nový rok začínají děti z Korálku na škole v přírodě, jezdí k moři, na výlety do zoo a botanických zahrad. Mimo to se seznamují prostřednictvím exkurzí i s různými profesemi, například pekařinou. Děti se účastní i besed a prospěšných akcí, jako je sběr lesních plodů pro záchrannou stanici ptačí stanici AVES. Svou účastí na aukci můžete přispět k tomu, aby byl jejich život pestrý a aby mohly vyrůstat v příjemném prostředí.

Ukázka dětských prací

Související odkazy: Korálek Kladno, Gallery Art Factory

autor: Jakub Leníček
Spustit audio

Více z pořadu