Arthur Schnitzler: Dokolečka, dokola

Na rozhlasovém jevišti uvádíme hru rakouského dramatika Arthura Schnitzlera Dokolečka dokola, která se do dějin německého divadla zapsala jako skandální komedie útočící na dobré mravy. Není divu. Tvoří ji totiž sled dialogů, ve kterých partneři krouží (jako v nějakém opojném tanci) kolem jediného tématu – milostného aktu. Rozhlasovou inscenaci nastudoval v roce 1978 režisér Josef Melč a uslyšíte v ní například Michala Pavlatu, Kláru Jernekovou, Františka Němce, Jaroslavu Adamovou, Martina Růžka, Naďu Konvalinkovou a další skvělé herce.

S uveřejněním své hry Die Reigen (do češtiny překládané jako Rej, Kolo, nebo Dokolečka dokola) Arthur Schnitzler nespěchal. Dokončil ji v roce 1896, ale tiskem ji vydal na vlastní náklady nejprve jen pro úzký okruh přátel. Patrně i sám autor cítil, jak skandálně sled dialogů, který beze všech příkras ukazuje mechaniku milostného hry, na vídeňskou společnost přelomu století zapůsobí. Příznivý ohlas z řad blízkých přátel přiměl Schnitzlera, aby hru v roce 1903 vydal pro širší publikum. Na jevišti byl Rej poprvé uveden v roce 1912 v Budapešti, ale památnější jsou premiéry v Berlíně, kde hru v roce 1920 režíroval Max Reinhard a krátce nato ve Vídni. Obě představení okamžitě vyvolala skandál, inscenátoři i autor byli obviněni z nemravnosti a pobuřování a Schnitzlerovi byl (ne naposledy) předhazován jeho židovský původ.

V odpověď na osobní útoky, kterým byl po premiérách vystaven, zakázal Schnitzler další jevištní provedení hry a tento zákaz platil až do roku 1980. Přesto se hra z povědomí v průběhu dlouhých šedesáti let docela neztratila, nadále vycházela tiskem a vzniklo také několik filmových a rozhlasových adaptací, na které se zákaz uvádění nevztahoval.

V Českém rozhlase Schnitzlerovu hru nastudoval v roce 1978 režisér Josef Melč, ve výborně obsazené inscenaci uslyšíte Michala Pavlatu, Kláru Jernekovou, Miroslavu Hozovou, Františka Němce, Jaroslavu Adamovou, Martina Růžka, Naďu Konvalinkovou, Jaroslava Satoranského, Alenu Vránovou a Ljubu Krbovou.

Po odvysílání najdete hru k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.