Archeologie pravěkých Čech: Paleolit a mezolit

9. březen 2009

Archeologický ústav Akademie věd vydává dosud nejrozsáhlejší přehled naší dávné minulosti - soubor osmi knih nazvaný "Archeologie pravěkých Čech". Už jsme si v představili první, úvodní svazek, který představil přírodní prostředí pravěku a tradiční i moderní vědecké postupy využívané v archeologii. Druhý svazek nazvaný "Paleolit a mezolit" představuje nejstarší - a také nejdelší - část dějin lidstva - starší a střední dobu kamennou. Sahá až ke kolébce lidstva, kterou vědci nacházejí ve východní Africe mezi Tanzánií, Keňou až Etiopií, kde jsou objektivě doloženy lokality našich předchůdců a přesvědčivě datovány až zhruba na 2,5 milionů let. Podrobnosti vysvětluje v příspěvku Jany Olivové editor svazku "Paleolit a mezolit" docent Slavomil Vencl.

autor: Jana Olivová
Spustit audio