Anne Brontëová: Dvojí život Heleny Grahamové

02109123.jpeg

Anne Brontëová (1820 – 1849) nezískala takový věhlas jako její slavné sestry – Emily (Na Větrné hůrce) a Charlotta (Jana Eyrová). Přesto však román Dvojí život Heleny Grahamové je dokladem jejího vypravěčského umu. Protagonistka příběhu – romantická Helena - po sňatku s lehkomyslným šlechticem prochází těžkou životní zkouškou. Navzdory všem počátečním ideálům manželství ztroskotává. Anne Brontëová mohla velmi dobře pozorovat takovýto případ v rodině vlastního bratra, kdy se z milého, inteligentního, i když lehkomyslného mladíka, stává troska. Kniha má atmosféru doby, v níž byla napsána, a přidává svůj hlas k řadě ženských portrétů, jež vznikly v evropské literatuře na rozhraní romantismu a literárního realismu.