Anna Blažíčková: Teď něco ze života

Nestává se příliš často, abychom v Osudech četli z knihy, v níž se líčí rodinné prostředí českého literárního vědce. Dílo Anny Blažíčkové Teď něco ze života přináší vzácný a hluboký vhled do několika lidských osudů.

Prozaička Anna Blažíčková (* 1933) se v roce 1962 provdala za literárního vědce Přemysla Blažíčka, je spoluautorkou hesel v Lexikonu české literatury 1–3 (1985, 1993, 2000), Slovníku české literatury 1970–1981 (1985), Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998) a Slovníku českých spisovatelů (2000).

Roku 1983 dopsala prózu Psí víno, kniha však vyšla až v roce 1992. Knižně publikovala řadu textů pro mládež.

Vzpomínková kniha s názvem Teď něco ze života přináší v prvním plánu vyprávění o společném manželském životě s Přemyslem Blažíčkem (v knize nejčastěji jako Přemek), v hlubších vrstvách se utváří linie hluboké reflexe vlastního osobního zrání na pozadí událostí veřejného života od čtyřicátých let do současnosti.

Kniha se tak stává širokou kronikou života jedné rodiny i mnoha významných událostí v dějinách naší země (stalinistická padesátá léta, uvolnění v létech šedesátých, ohavnost normalizačních dob, utváření svobodné společnosti po roce 1989).

Vyprávění se nedrží striktně chronologické linie, ale osobitý styl, smysl pro detail a upřímnost výpovědi skládají dohromady podivuhodný text, který pokrývá mladistvé zrání, rodinný život s manželem a dvěma dětmi, pohled do zákulisí působení v literárněvědném pracovišti, stárnutí a ubývání sil, ale i podivuhodnou sílu nekompromisního přístupu k životním překážkám a tvůrčí neklid.


Účinkuje:Eliška Balzerová

Autorka: Anna BlažíčkováPřipravila: Věra KoubováRežie: Markéta Jahodová