Adresát Josef Palivec

Paměti, staré dopisy (ilustrační foto)
Paměti, staré dopisy (ilustrační foto)

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.


Rozhlasové pásmo z dosud nepublikované přátelské a profesní korespondence Josefa Palivce (1886–1975), znalce francouzské kultury a diplomata, překladatele, prozaika, esejisty a básníka. Připravil literární vědec a editor Palivcových spisů Jiří Rambousek. Poslouchejte on-line do 3. března 2018.

V roce 1941 vydal znalec francouzské kultury a diplomat Josef Palivec básnickou skladbu Pečetní prsten. Do té doby byl známý jen jako překladatel českých básníků do francouzštiny a tlumočník Paula Valéryho do češtiny. Mnoho veršů Pečetního prstenu skrytě poukazovalo na zločiny hitlerovských okupantů a vyjadřovalo naději v konečné vítězství. Skladba se tehdy v anketě Lidových novin stala básnickou knihou roku.

Palivec se narodil ve Zbirohu roku 1886. Měl výjimečné jazykové nadání a už před první světovou válkou pracoval v redakcích různých časopisů. Na začátku války byl odveden do rakouské armády a poslán na srbskou frontu. Tam byl těžce zraněn. Po 28. říjnu 1918 se stal pracovníkem ministerstva zahraničí. Působil nejprve v Ženevě a účastnil se pařížské mírové konference a pak léta pracoval v Paříži jako rada československého vyslanectví. V roce 1930 se vrátil do Prahy a oženil se starší sestrou bratří Čapků Helenou.

Za druhé světové války se Palivec podílel na domácím protinacistickém odboji a v lednu 1945 byl nacisty zatčen a vězněn na Pankráci. Po únorovém komunistickém puči začal na Západ posílat zprávy o tom, že jsou u nás zakládány tábory nucené práce a lidé jsou zatýkáni za své politické názory. V prosinci 1949 byl opět zatčen a v červnu 1950 musel svědčit v procesu s Miladou Horákovou. Později byl sám odsouzen na dvacet let žaláře.

Osudy Jiřího Rambouska

03805871.jpeg

Pětidílné životopisné vyprávění jihlavského rodáka, literárního historika a editora, emeritního docenta Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Palivcovo dílo vydává pražské nakladatelství Torst. Korespondence s přáteli z literárních a uměleckých kruhů, z níž čerpáme pro rozhlasové pásmo Adresát Josef Palivec, bude obsahem Listáře 2, připravovaného k vydání v roce 2018.

Účinkují: Jana Stefanka, Vladimír Krátký, Martin Siničák a Michal Isteník

Připravil: Jiří Rambousek
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Radim Nejedlý

Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu.