Aby filozofie mluvila k životu, aby pohnula myslí a vůlí. Osudy Karla Flosse

4. listopad 2022

Poslechněte si rozhlasové vzpomínání filozofa, bývalého senátora, vysokoškolského pedagoga a zakladatele Letní filosofické školy v Sázavě. 

Připravil: Petr Slinták
Zvukový mistr: Lukáš Vorel
Premiéra: 31. 10. 2022

Karel Floss se narodil 19. července 1926 v Hodoníně. Dětství, dospívání a studium prožité v Olomouci formovaly jeho osobnost a životní postoje. Politické změny února 1948 ho natolik ovlivnily, že vstoupil ještě během studií do dominikánského řádu. Po dvou letech přerušila jeho řeholní život Akce K, kdy byl společně s ostatními bratry internován v broumovském klášteře.

Čtěte také

Tři roky strávil na vojně v Pomocných technických praporech. Po propuštění z vojenské služby pracoval jako pomocný knihovník v institucích zemědělského výzkumu. Svého filozofického a teologického poslání se však nechtěl vzdát a mnoho let pořádal se svým bratrem v Olomouci filozofické bytové semináře. Víra v Boha mu pomáhala odolat i nátlaku Státní bezpečnosti, která se ho snažila získat jako svého spolupracovníka.

Akademické činnosti se mohl naplno věnovat až po roce 1990, kdy přednášel na Palackého univerzitě. V pozdním věku se také aktivně věnoval politice a inicioval vznik Křesťansko-sociální platformy České strany sociálně demokratické, za kterou se stal senátorem. Překládal odborné knihy z němčiny a holandštiny. V roce 2011 sepsal životopisnou knihu Bůh vždycky zatřese stavbou.

autor: Pert Slinták
Spustit audio