800 let Via Regia

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02147201.jpeg

800 let proměn a setkávání, to je motto reprezentativní třetí Saské zemské výstavy „via regia“, která je k vidění na několika místech ve Zhořelci, který byl už od středověku důležitým centrem obchodu a kultury. Dnes je via regia jednou z kulturních stezek Rady Evropy.

Téměř osm století uplynulo od první zmínky o stezce „via regia“, pochází z roku 1252 a hovoří se o ní jako o „strata regia“ neboli „Vysoké stezce“. Tato dřívější obchodní i kulturní cesta patří k nejstarším a nejvýznamnějším v Evropě a vedla z Kyjeva až do Santiaga de Compostela. Její historický význam vzešel z propojení obchodních oblastí mezi Durynskem a Saskem na západě a Slezskem, Čechami a Polskem na východě.

Co vůbec přivádí lidi k tomu, aby se vydali na cestu? Jak se měnily jejich pohnutky? Kdo a proč opouští svou vlast? Jak se kdysi lidé na svých toulkách orientovali? Odpovědi na tyto a celou řadu dalších otázek nabízí výstava, rovněž v českém znění, která je koncipovaná do pěti tematických oblastí. Sleduje rozmach obchodu a trhu, výměnu informací, udržování tradic, a samozřejmě si všímá člověka. Vypráví příběhy o vzdálenostech a jejich překonávání, o hranicích, o lidech, kteří stezkou v průběhu století putovali, obchodovali na ní nebo po ní prchali. Byli mezi nimi kupci, vojáci, poslové, migranti, misionáři, poutníci, osadníci, učenci i umělci i dobrodruzi. Stezka, na které zněla směs jazyků, zažila různé války i platidla, příchod nových myšlenek, vznik, růst i zánik měst. Blahobyt i bídu, nemoci. Byl to prostor pro výměnu statků, myšlenek, jazyků a tradic.

Ústředním místem výstavy je impozantní císařská bašta z 15. století, kde sídlí městské muzeum. Na ploše 1 800 metrů čtverečních je k vidění na 450 cenných objektů včetně historických map z Německa, Polska a Ukrajiny, exponáty zapůjčilo také například pražské Uměleckoprůmyslové muzeum i Pražský hrad. Ze zbrojnice drážďanských uměleckých sbírek pochází například vzácná koruna, která byla zhotovena speciálně pro korunovaci Augusta Silného polským králem v roce 1697.

Nechybí pochopitelně moderní multimediální doplňky. Součástí projektu je Zhořelec samotný, vždyť za svůj vznik a rozvoj co by obchodní metropole vděčí právě stezce via regia. Je to známý zhořelecký „staroměstský“ most přes Nisu, o kterém se historie poprvé zmiňuje už v roce 1298, který v rámci historické stezky propojil západ s východem. Od té doby má toto město na polsko-německé hranici, které se v posledních letech vylouplo do původní krásy, i důležitou funkci mostu v přeneseném smyslu slova.

Audioprůvodce vás spolehlivě zavede na různá místa spojená s historií, jedna z tras například vede po stopách proslulých soukeníků. Město samotné je fascinující a renovovanou kulisou dějin a prohlídkou různých architektonických stylů.

Via Regia byla a je křižovatkou kultur, prostředkem komunikace. Existuje dodnes, vede po dálnicích i polních cestách. Je příznačné, že na výstavu zve také originální Via Mobil, který jezdí po Česku i Polsku. Především školy informuje o vzdělávacích programech a poukazuje na témata, která jsou aktuální dodnes – migrace a integrace.