26. 10. 2007

Mozaika
26. říjen 2007
Mozaika

Námi sledované denky se věnují střdečnímu úmrtí českého skladatele, pedagoga, varhaníka a klavíristy Petra Ebena. Autor více než stosedmdesáti skladeb - orchestrálních, varhanních i komorních, písňových cyklů, kantát, oratorií a jedné opery a baletu zemřel ve věku osmasedmdesáti let. Mladá fronta Dnes v podtitulku svého článku píše o Petru Ebenovi, že jeho krédem byla slušnost a lidskost, Hospodářské noviny uvádějí: "Pokud se Petr Eben v budoucnu zařadí mezi největší postavy české hudby vedle Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů či Suka, nebude to překvapení." Vzpomínku na tohoto výjimečného skladatele najdeme i v Právu a v Lidových novinách. V naší Mozaice si Petra Ebena připomeneme po půl deváté.

Milan Kundera a Antonín Přidal dostali včera Státní cenu za literaturu. Jak jsme již v Mozaice slyšeli, Kundera se nemohl ze zdravotních důvodů dostavit na slavnostní ceremoniál předávání, poslal tedy jako výraz díků pozdrav v podobě pětiminutové hlasové nahrávky. Přidal byl oceněn za své překladatelské dílo, které je podle jeho vlastního vyjádření prací často velmi náročnou. S odkazem na Kunderu pak ve svém děkovném proslovu dodal, že cena hlavu nadlehčí, ale není to lehkost nesnesitelná. Zprávu o Státních literárních cenách najdeme v Hospodářských novinách, v Mladé frontě Dnes i v Právu. Lidové noviny pak navíc otiskují kompletní text poděkování Milana Kundery.

Saša Hrbotický se v Hospodářských novinách věnuje novince Divadla na Vinohradech, hře bratrů Čapkových Lásky hra osudná. Inscenace je tvořena dvěma částmi, první půle večera nabídne divákům dramatizaci novinářských textů z cyklů "Jak se dělá divadelní hra" a "Průvodce po zákulisí", po přestávce pak stejní herci předvedou vlastní drama - Lásky hru osudnou. Recnzent považuje za nedotažené skloubení těchto dvou celků, rozpor mezi snivou poetikou dramatu a sarkastickým perem Čapka-novináře, nevyjádřil režisér Jan Novák dobře. Hrbotický však píše, že uvedení této hry na Vinohradech je šťastným tahem, neboť invence bratrů Čapků a jejich virtuózní práce s češtinou patří k neotřesitelným hodnotám.

Jiří P. Kříž ve středočeské příloze Práva píše o inscenaci Divadla ABC Naše městečko. Hra Thorntona Wildera v režii Petera Gábora podle kritka nejprve tak trochu dráždí a potom tak trochu nudí.

V Lidových novinách najdeme rozhovor s anglickým hudebníkem žijícím v pražské Michli Jamesem Harriesem. Svou novou desku Days Like These představí zítra v pražském klubu Meet Factory poprvé se zahraniční kapelou. Titulek rozhovoru Petra Viziny cituje postoj Jamese Harriese: "Na slovo písničkář jsem alergický".

Název Síla srdce nese americký film, který je právě k vidění v kinech. Recenzi snímku, který líčí pozadí popravy amerického novináře Daniela Pearla islámskými teroristy v Pákistánu, přináší Právo. Jejím autorem je Michal Procházka.

Všechny hlavní české deníky se také věnují tématu výstavby nové budovy Národní knihovny.