110. výročí narození Johna Steinbecka připomene Pláň Tortilla

02679020.jpeg

Dne 10. prosince roku 1962 převzal John Steinbeck ve Stockholmu Nobelovu cenu za literaturu „za realistické vypravěčské umění s bohatou představivostí, které se pojí se soucitným humorem a pronikavým sociálním vnímáním.“ Sto desáté výročí jeho narození a padesát let od roku, kdy mu byla udělena Nobelova cena, si připomeneme četbou na pokračování z jeho Pláně Tortily v okouzlujícím podání Jana Pivce. Vysíláme od 28. července 2012 v 18.30.

John Ernst Steinbeck se narodil 27. února roku 1902 v kalifornském městečku Salinas. Po studiích na střední škole a práci v cukrovaru se zapsal na Stanfordovu universitu, studia však nikdy nedokončil.. Pracoval jako pomocný zedník, malíř, přístavní dělník; začal publikovat v časopisech a v roce 1925, pevně rozhodnut stát se spisovatelem, zamířil jako reportér do New Yorku.

Po výzvě Rooseveltovy vlády se společně s dalšími 6000 literáty zapojil do mapování americké situace po hospodářské krizi. Odjíždí do rodné Kalifornie za vystěhovalci, kterým banky zabraly půdu, shromažďuje materiál pro své budoucí romány a povídky, píše reportáže. Skutečného úspěchu dosahuje humorným příběhem mexikánských zlodějíčků, povalečů a pobudů, kteří žijí ze dne na den - Plání Tortillou.

Rukopis této novely byl nakladateli údajně jedenáctkrát odmítnut. Po uveřejnění se kniha okamžitě stala bestsellerem, zároveň se setkala s odmítnutím většiny recenzentů a v katolickém Irsku byla dokonce zakázána. Obchodní komora v Monterey se v obavách z poklesu turistického ruchu odhodlala vydat prohlášení, že jde o lež a že v okolí žádní lidé tak pochybné pověsti nežijí.

Steinbeck vydává další díla - román Bitva, alegorickou novelou O myších a lidech a především grandiózní románovou epopej Hrozny hněvu. Tento román také ukázal, jaký vliv na politickou atmosféru a veřejné dění může kniha mít: během vlády prezidenta Franklina D. Roosvelta uspíšila přijetí opatření New Deal – Nový úděl s cílem reformovat ekonomiku Spojených států po velké hospodářské krizi.