Zdeněk Rakušan

moderátor

Jezdí do rozhlasu z Liberce, kde žije a převážně pracuje. Od dětství chtěl učit a tak dlouho váhal mezi přírodopisem, češtinou, matematikou, fyzikou, společenskými vědami…, až si vybral fyziku a občanskou výchovu, vystudoval je na pedagogické fakultě a šest let vyučoval. Mezitím se ale po uši zamiloval do klasické hudby a sborového zpěvu, takže se musel ještě ke studiu vrátit a rozšířit si aprobaci o hudební výchovu; tu dnes učí na jedné střední škole. Externím hlasatelem stanice Vltava se stal – zcela neplánovaně, ale velmi rád – v roce 2014.

Ve volném čase zpívá ve sboru, chodí za hudbou a do divadla, čte, pořádá drobné kulturní akce, příležitostně amatérsky recituje, baví děti i dospělé fyzikálními pokusy apod., ale úplně nejradši výletuje s přáteli a obdivuje krásnou krajinu nejen na Liberecku.