Zapomenutý malíř Miloslav Troup v Topičově klubu

02802876.jpeg

V Topičově klubu na Národní třídě v Praze je do 20. ledna otevřena retrospektivní výstava díla neprávem zapomínaného českého malíře a ilustrátora Miloslava Troupa. Narodil se v roce 1917 v Hořovicích a zemřel roku 1993 v Praze.

Miloslav Troup se vedle malby a grafiky věnoval hlavně knižní ilustraci – ilustroval na 160 knih a za svou ilustrační tvorbu získal řadu ocenění. Navrhoval i vitráže do olova, tapisérie a plakáty. Výstavu Miloslava Troupa zahajoval docent Jiří Fajt, jeden z předních českých historiků umění středověku a raného novověku a autor objevné a úspěšné výstavy Europa Jagellonica. Karel Oujezdský ho požádal o několik slov o Troupově životní a umělecké cestě.