Základem všeho je dobře se vyspat! Inscenace Dům bez spánku tematizujme spánkové poruchy

14. červenec 2020

Narkolepsie, somnabulismus a insomnie. Tyto spánkové poruchy se staly inspirací pro divadelní kolektiv Nesladim v čele s režisérkou Lindou Duškovou, podle níž je cílem tohoto uskupení dlouhodobě se věnovat destigmatizaci psychických poruch. Vznikla tak inscenace Dům bez spánku, kterou soubor uvádí ve spolupráci s pražským Divadlem Archa.

Mladý divadelní kolektiv Nesladim, který tvoří skupina nezávislých umělců z Prahy a Paříže, věnuje ve své autorské inscenaci pozornost spánkovým poruchám, kterými podle posledních výzkumů trpí až třetina naší společnosti. „Věříme, že je třeba ve společnosti rozvíjet diskuzi a upozorňovat na subjektivní, často až intimní témata, o kterých nejsme zvyklí komunikovat, ale o kterých podvědomě komunikovat chceme. Jsou to taková nepojmenovaná tabu, která v běžné konverzaci nemají místo, aniž bychom si uvědomovali, že to tak je nebo proč to tak je“. Představuje východisko inscenace režisérka Linda Dušková.

Z inscenace Dům bez spánku

Pro bližší studium těchto nemocí realizoval kolektiv Nesladim řadu rozhovorů s lidmi trpícími jednou ze zmíněných spánkových poruch, ale také s lidmi, kteří spánkovými poruchami netrpí, ale o spánku se chtějí otevřeně bavit. „Z rozhovorů byla cítit frustrace, že se na téma spánku v běžné konverzaci nedostává častěji. Problémy se spánkem se tedy ukázaly jako jedna z intimních oblastí lidského života, o které je třeba otevřeně mluvit,“ říká k tvůrčímu procesu Linda Dušková. Součástí byly i odborné konzultace lékařů a pacientů Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Kolektiv Nesladim vznikl v roce 2019. Dům bez spánku, jakožto první projekt tohoto souboru, vzniká v produkci Divadla Archa v rámci cyklu Archa.Fresh. V inscenaci účinkují Lucia Čižinská, Michal Kern, Matyáš Řezníček.

Spustit audio