Základem všeho je dobře se vyspat! Inscenace Dům bez spánku tematizujme spánkové poruchy

14. červenec 2020

Narkolepsie, somnabulismus a insomnie. Tyto spánkové poruchy se staly inspirací pro divadelní kolektiv Nesladim v čele s režisérkou Lindou Duškovou, podle níž je cílem tohoto uskupení dlouhodobě se věnovat destigmatizaci psychických poruch. Vznikla tak inscenace Dům bez spánku, kterou soubor uvádí ve spolupráci s pražským Divadlem Archa.

Mladý divadelní kolektiv Nesladim, který tvoří skupina nezávislých umělců z Prahy a Paříže, věnuje ve své autorské inscenaci pozornost spánkovým poruchám, kterými podle posledních výzkumů trpí až třetina naší společnosti. „Věříme, že je třeba ve společnosti rozvíjet diskuzi a upozorňovat na subjektivní, často až intimní témata, o kterých nejsme zvyklí komunikovat, ale o kterých podvědomě komunikovat chceme. Jsou to taková nepojmenovaná tabu, která v běžné konverzaci nemají místo, aniž bychom si uvědomovali, že to tak je nebo proč to tak je“. Představuje východisko inscenace režisérka Linda Dušková.

Pro bližší studium těchto nemocí realizoval kolektiv Nesladim řadu rozhovorů s lidmi trpícími jednou ze zmíněných spánkových poruch, ale také s lidmi, kteří spánkovými poruchami netrpí, ale o spánku se chtějí otevřeně bavit. „Z rozhovorů byla cítit frustrace, že se na téma spánku v běžné konverzaci nedostává častěji. Problémy se spánkem se tedy ukázaly jako jedna z intimních oblastí lidského života, o které je třeba otevřeně mluvit,“ říká k tvůrčímu procesu Linda Dušková. Součástí byly i odborné konzultace lékařů a pacientů Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Kolektiv Nesladim vznikl v roce 2019. Dům bez spánku, jakožto první projekt tohoto souboru, vzniká v produkci Divadla Archa v rámci cyklu Archa.Fresh. V inscenaci účinkují Lucia Čižinská, Michal Kern, Matyáš Řezníček.

Spustit audio