Za Karlem Malichem. Odešel mimořádně senzitivní i pochybující vyznavač harmonie

25. říjen 2019

Jeden z  našich nejuznávanějších výtvarných umělců zemřel ve čtvrtek 24. října ve věku 95 let. Sochař a malíř Karel Malich byl v českém umění novátorem. Jeho význam je srovnatelný snad jen s přínosem Františka Kupky, světově uznávaného zakladatele abstrakce. Také Malichovo objevné vizionářské dílo proniklo do světa. Už v roce 1967 byl pozván do Guggenheimova muzea v New Yorku a v roce 1989 vystavoval v pařížském Centre Georges Pompidou.

Ve svých ojedinělých drátěných objektech hledal propojení přírody a vesmíru, vytvářel i vnitřní energií nabité pastely a kresby. V únoru 2013 se na velké retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu podařilo soustředit na tři stovky umělcových děl z období od roku 1962 až po současnost. Výstavu tehdy připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář.

Retrospektivní výstava obrazů a plastik Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu

Karel Malich se narodil 18. října 1924 v Holicích ve východních Čechách. Tamní krajina a místa na něj měly celoživotní vliv. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později na Akademii výtvarného umění.  Začínal v 50. letech krajinomalbou, v 60. letech přešel k abstrakci. V 80. letech se pak v Malichových kresbách objevoval tvar ovoidu, který jeho komplikované a zdánlivě chaotické vize propojoval. K druhé poloze patřily kresby, které se soustřeďovaly na zachycení světelných událostí v jejich tvarových proměnách. V závěru svého života pobýval ve svém domku v Praze-Uhříněvsi. Zajímal se o fyziku a díla předních fyziků moderní doby, kteří výrazně proměnili základní představy o podobě a fungování vesmíru. Viditelné, to je jen jeden aspekt umění, je nutné hledat v paměti – to vyznával.

Spustit audio