Z Německa: Vzrušené diskuse nad knihou o imigraci

15. září 2010

Doktor politických věd a člen předsednictva německé spolkové banky Thil Sarrazin vydal knihu. A téma - Německo odstraňuje samo sebe, podtitul ‚Jak dáváme vlastní zemi v šanc' rozpoutává vzrušené diskuze.

Vyšla koncem srpna a zabývá se problematikou imigrantů - především muslimských. Více v telefonátu naší spolupracovnice Evy Novak:

Doktor politických věd Thilo Sarrazin, člen předsednictva německé spolkové banky(Deutsche Bundesbank), vydal knihu. Vydal ji jako soukromá osoba, publikaci nefinancoval ani jeho zaměstnavatel, ani strana sociální demokracie(SPD), jejímž letitým aktivním členem Sarrazin je. Několik dní po vydání jeho publikace to vypadá tak, že Sarrazin přijde nejen o členství ve straně, ale i o své vysoké pracovní postavení. Mnoho Němců si klade otázku, jak je něco takového v demokratickém režimu vůbec možné? Není to jistě lehce proveditelné, ale možné to je. Sarrazina musí - pokud k tomu dojde - odvolat z jeho postu sám prezident.

02142162.jpeg

Thillo Sarrazin získal pověst ‚provokatéra' již ve své předchozí funkci, ve které působil v Berlíně jako senátor pro vnitřní záležitosti. Pronášel veřejně věty, které se neslučují s tzv. political correctness. Byly to výroky týkající se imigrantů, věty typu: ‚Integrace je úkol toho, který se integruje. Toho, který tak nečiní, nemusím uznávat. Nemusím akceptovat nikoho, kdo profituje ze státu, který zavrhuje, nestará se rozumně o vzdělání svých dětí a neustále produkuje nová děvčata, nosící na hlavě šátky.'

Jistě, velmi otevřeně a tvrdě vyjádřený názor. Nezájem o integraci některých spoluobčanů muslimského vyznání je očividný a ví o něm celý stát. Politici však mlčí.

O Sarrazinově nové knize mohu našim posluchačům podrobněji referovat až po jejím přečtení. Zatím je v tisku její třetí vydání, dodací lhůta činí minimálně 3 týdny. Avšak z desítek recenzí, nespočetných reakcí veřejnosti, talkshows za přítomnosti autora a rozhlasových komentářů je zřejmé, že si autor dělá starosti o budoucnost Německa, konkrétně o duševní úroveň jeho obyvatelstva. Výchozím bodem je konstatování, že zlatá éra, počínající v 50tých letech je definitivně ta tam. Momentální stav je znepokojivý a bude se nadále rapidně horšit - to Dr. Sarrazin dokladá čísly podloženými údaji statistického úřadu. Jako hlavní příčinu udává rostoucí počet imigrantů a vysokou porodnost této skupiny obyvatelstva. Speciálně imigranti muslimského náboženství patří k těm s nejnižší potřebou integrace a nejvyšším počtem dětí. Naproti tomu u německého autochtonního obyvatelstva porodnost stále klesá. Logickou dedukcí tedy je: Německo se blíží mílovými kroky ke stadiu, v kterém převáží počet imigrantů počet Němců. Vzhledem k tomu, že většina občanů muslimského vyznání nemá o evropskou kulturu a náboženství zájem, je tento vývoj - čili kulturní úpadek - nabíledni.

02142170.jpeg

Thilo Sarrazin šlápl oběma nohama do vosího hnízda. Téma imigrantů a jejich nedostatečné integrace je v Německu - jako jedno z mnoha - tabu. Sarrazin je muž čísel. Je ekonom, finanční expert, kontrolor a analytik. Není filozof, ale je politik a z této pozice nastiňuje možná řešení. Sepisuje fakta a čísla, která jsou dostupná pro všechny, ale výsledky přesto překvapí.

Hon na čarodějnici, který po vydání jeho knihy nastal, nemá v Německu obdoby. Na první tiskovou konferenci se dostavilo 600 novinářů, tolik se neobjeví ani na obdobných akcích při kterých jsou přítomni nositelé Nobelových cen. Jeho plánovaná cesta po Německu a autorské čtení organizátor odřekl, bál se prý oslavných reakcí radikálních pravicových uskupení. Ovšem podle denně zveřejňovaných čísel, je reakce ze strany veřejnosti v 70ti procentech na straně autora knihy. Extrémisté reagují jen 5ti procenty a negativní ohlas tvoří zbytek - tedy 25 procent odezvy.

02142167.jpeg

Thilo Sarrazin je velmi tichý, introvertní člověk. Jeho šedé vlasy a kostěné obroučky brýlí vzbuzují důvěru. Odpovídá pomalu a tiše. Na stále se opakující otázky moderátorů, proč tuto knihu vůbec napsal, odpovídá - volně přeloženo: Někdo ji musel napsat a já nemám co ztratit. Ve svém oboru jsem zcela nahoře a do politiky v žádném případě nepůjdu. A jsem hmotně zajištěný, tudíž nezávislý...

Dr. Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Nakladatelství DVA 2010, 461 stran.

autor: Eva Novak
Spustit audio