Výstava sochařky Dagmar Šubrtové v Roudnici

20. srpen 2012

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje do 16. září výstavu plastik a kreseb sochařky Dagmar Šubrtové z volného cyklu „Severní okruh“. Výstava nese název „Ve vrstvách“.

Dáša Šubrtová, ročník 1973, pochází ze severočeského Duchcova. Studovala nejdříve na Střední uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově a obor sklo na Výtvarném institutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté absolvovala v sochařském ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Kurta Gebauera a v tomto ateliéru působí od roku 2004 jako asistentka. V roce 2002 se přestěhovala na Kladno, kde do roku 2010 pracovala jako kurátorka Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích.

Vedle své sochařské profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, a to jak v rámci dlouhodobé dramaturgie výstavní síně Makromolekulárního ústavu neboli „Makráče“ v Praze 6 na Petřinách nebo v rámci bienále „Industriální stopy“.

Od svého duchcovského dětství byla konfrontována s prostředím průmyslové krajiny, která ji obklopuje i v jejím současném bydlišti – Kladně.

Karel Oujezdský se Dagmar Šubrtové zeptal, jak se tato duchcovská a kladenská zkušenost promítá do její umělecké tvorby.

Výstavu plastik a kreseb Dagmar Šubrtové nazvanou „Ve vrstvách“ si můžete v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem prohlédnout do 16. září.

Stejnou dobu je zde otevřena retrospektivní výstava obrazů zakladatelské osobnosti českého moderního malířství Miloše Jiránka nazvaná „Zápas o moderní malbu“.

Spustit audio