V spektru rozmanitosti: 11 + 1

16. duben 2009

Když se sejde výtvarná kreativita, důvtipná ironie a ojedinělá umělecká imaginace na jednom místě, může z toho vzniknout právě taková výstava, kterou až do 28. června hostí Dům U Zlatého prstenu Galerie hlavního města Prahy. Nese titul V spektru rozmanitosti: 11 + 1.

Jedenáct jmen, která se dají řadit k ikonám českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století, jedenáct (a mnohem více) jedinečných způsobů výtvarné sebeexprese. Právě to vše se skrývá za onou rozmanitostí, na niž vábí již sám název výstavy. Všechny na ní prezentované umělce vzájemně spojuje snad jen to, že je doba zachytila v jejich největším tvůrčím rozkvětu někdy v období 60. - 80. let, tedy v etapě, jíž omezila výběr prezentovaných děl také autorka výstavy Hana Larvová. Na jednom místě a v jedné chvíli se tak náhle setkávají autoři takových příjmení jako Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová a Šimotová. Všechny jejich výtvarné soubory, které tu můžete vidět, získala Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v 80. a na počátku 90. let, většinou přímo z jejich ateliérů.

Až ostentativně oddělená jednička v titulu výstavy pak patří Jaroslavu Brabcovi, fotografu, který všechny tyto i další výtvarníky zachycoval při práci i po ní přibližně od poloviny 70. let. Jeho fotografie spolu s kurátorským komentářem nyní slouží jako důstojné entrée do jednotlivých autorských celků.

Karel Malich, Pozoruji dva za stolem a do pravé strany vniká světlo, 1980

Jak již bylo řečeno, s množstvím tvůrců výstava zákonitě představuje také široké spektrum přístupů k výtvarné expresi. Díky tomu se zde setkáváme s abstrakcí Stanislava Kolíbala, promyšleně prolamující mýty o logickém uspořádání našeho světa, či různorodými imaginativními tvary Václava Boštíka stejně jako s groteskními a často až s nelítostnou surovostí hraničícími výjevy Karla Nepraše. O nesčetné způsoby zobrazení tělesnosti v jejím emotivním smyslu slova i v ryze konkrétních podobách pak výstavu obohacují plastiky a kresby Evy Kmentové, pop-artové objekty i plošné obrazy Adrieny Šimontové anebo též jedinečné výtvarné perforace na papíře a kovových plátech, pocházející ze sbírky zástupkyně "nové figurace" Aleny Kučerové. Galerii Hlavního města Prahy se ovšem podařilo získat také některé z pověstných a dodnes obdivovaných "partitur v obrazu" založených na grafických záznamech zvuku od známého výtvarníka Milana Grygara. V současné době je v přípravě i jeho autorská retrospektiva. Naznačenou rozmanitost žánrů a postupů pak dovršují třeba expresivní malby, lépe však zhmotněné hry s barvami, tvary i vtipem Jiřího Sopka či Karla Malicha, které jsou v ostrém kontrastu s jemnými přírodními i zdánlivě všedními motivy kreseb Jitky Svobodové. Jedenáctero autorů nakonec doplňuje o nic méně slavný výtvarník, známý svou přísně nekonvenční experimentální tvorbou i láskou k abstrakci, Vladimír Boudník.

Přestože rozhodnutí přivést díla tak různorodých individualit na jedno místo může připomínat umělecké rouhačství, opak se ukázal být pravdou. Díky citlivému rozložení jejich děl po všech částech unikátního výstavního prostoru Domu U Zlatého prstenu si expozice udržuje sice stále mnohorozměrný, zato nijak nerušený výraz. Zároveň unikátním způsobem představuje názorný průřez českým uměním tak, jak k němu přistupovala tvůrčí generace druhé půle minulého století.

Jiří Sopko, Pomeranč, 1981

Díla všech těchto osobností podrobněji představuje skromný katalog vydaný ku příležitosti této výstavy. Návštěvníci jej dostanou zdarma ke každé zakoupené vstupence nebo je k dostání za 10 Kč v pokladně Domu U Zlatého prstenu. Výstava V spektru rozmanitosti: 11 + 1 je zároveň předzvěstí chystané stálé expozice, již GHMP otevře 17. listopadu tohoto roku.

Doprovodný program k výstavě:
Kurátorské prohlídky s Hanou Larvovou: čtvrtek 18. června 2009 v 18 hod.
Lektorské prohlídky: 7. a 21. května a 4. a 25. června 2009 v 18 hod.
Tvořivé dialogy s uměním: sobotní kombinovaný program pro rodiny s dětmi, připravený výtvarnou pedagožkou Lucií Haškovcovou, jenž probíhá přímo v konkrétní expozici nebo objektu od 13 do 18 hodin: 9. května 2009 - Křehkost, světlo, energie, geometrie, exploze; - 16. května 2009 - Zaostřeno na figuru

Adriena Šimotová, Hlava k listování, 1982

V spektru rozmanitosti: 11 + 1 (1. 4. - 28. 6. 2009)
Dům U Zlatého prstenu - Ungelt, Týnská 6, Praha 1
Otevřeno Út - Ne: 10 - 20 hod.
Autorka výstavy: Hana Larvová

Výstavu navíc doplňuje výtvarná realizace nazvaná Kango Mortale, jejímž autorem je student AVU Jakub Janovský. Tato výstava je zároveň úvodním počinem dlouhodobějšího projektu Start-Up, který se snaží nabídnout prostor mladým začínajícím tvůrcům.

autor: Lucie Černá
Spustit audio

Více z pořadu