Ústava, revoluce a demokracie. Kdy byla přijata nejstarší dosud platná ústava?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00834919.jpeg

A jak vznik a podobu tohoto dokumentu ovlivnil boj amerických kolonií za nezávislost?

Bylo od počátku jasné, že nově vzniklý stát bude mít republikánskou podobu a stane se průkopníkem demokratické formy vlády? A které osobnosti byly v těchto dějinných okamžicích nejdůležitější?

Účinkují Jiří Hromada a David Schneider. Připravil Pavel Hlavatý.