Člověk a kultura v zrcadle americké antropologie

Nejvýznamnější osobnosti a směry 20. století. Hovoří docent Václav Soukup z Univerzity Karlovy v Praze.

Jednou z nejatraktivnějších a nejpodnětnějších vědních disciplín je kulturní antropologie, která se zrodila v průběhu expanze Západní civilizace do exotických mimoevropských zemí. Tradičním předmětem výzkumu kulturních antropologů byly jednoduché domorodé kultury, jejichž příslušníci sdíleli odlišný způsob života než Evropané. Fascinace odlišnými zvyky a obyčeji spojená se snahou porozumět tomu, kdo jsou "Ti druzí" vedla ke vzniku kulturní antropologie jako vědy programově studující kultury v čase a prostoru.

Základní metodou kulturní antropologie se stal terénní výzkum založený na dlouhodobém pobytu antropologa mezi příslušníky studované kultury. Antropolog, podobně jako filmový Indiana Jones, opouští svět západní civilizace, aby dlouhé měsíce pobýval mezi domorodci s cílem pochopit a interpretovat jejich odlišný svět. V cyklu rozhovorů s Václavem Soukupem budou představeny výzkumy nejvýznamnějších amerických kulturních antropologů a jejich přínos pro pochopení podstaty člověka a kultury.