Univerzita Předlice / Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP

11. leden 2013

V mezaninu Veletržního paláce v Praze 7-Holešovicích je do 27. ledna otevřena ve spolupráci s Národní galerií výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nazvaná „Univerzita Předlice“.

Jedná se o rozsáhlý projekt věnovaný Předlicím, průmyslovému předměstí města Ústí nad Labem, jež před více než sto lety zažívalo velkolepý industriální rozmach, zatímco dnes prochází díky celkově zanedbané sociální i ekonomické situaci paralyzujícím úpadkem, těžce dopadajícím na zdejší sociálně vyloučenou komunitu.

Jaká je hlavní idea projektu „Univerzita Předlice“ se Karel Oujezdský zeptal ve Veletržním paláci kurátora výstavy a zároveň děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Michala Kolečka.

Částí výstavy „Univerzita Předlice“ prošel redaktor Karel Oujezdský se dvěma pedagožkami ústecké Fakulty umění a designu – s vedoucí ateliéru fotografie v anglickém jazyce Zdenou Kolečkovou a s vedoucí Katedry elektronického obrazu Michaelou Thelenovou. Ta nejprve odpověděla na otázku, jak se do projektu zapojili studenti a pedagogové její katedry.

02772695.jpeg

Karel Oujezdský se vydal na prohlídku výstavy „Univerzita Předlice“ také spolu s profesorem Janem Fischerem, vedoucím ateliéru designu interiéru. Ten hovořil mimo jiné o zapojení svých studentů do projektu a o neradostné situaci Předlic.

Spustit audio