Tomáš Jelínek a Václav Luks: V poznávání jiné země je kultura nenahraditelná

30. květen 2018

 „Cílem Česko-německého fondu budoucnosti je propojovat lidi obou zemí přes příkopy i různost pohledů z jiných břehů.  Nemusíme mít stejné názory, přesto můžeme spolupracovat a dívat se do budoucnosti společně.“

Ředitel ČNFB Tomáš Jelínek považuje kulturu a setkávání mládeže za trvale nejdůležitější přínos pro rozvoj česko-německých vztahů, přestože priority fondu se v průběhu času vyvíjejí.

Most je nejčastější metaforou používanou v souvislosti s činností ČNFB, který slaví 20. výročí svého vzniku. Z aktivit, na kterých se po léta podílí, vychází i program sousedské slavnosti Most 20, kterou fond pořádá 2. června na Mánesově mostě v Praze.

Chceme ukázat jak živé, atraktivní i zábavné jsou konkrétní projekty, kterými vstupujeme do česko-německého prostředí, a jak zajímaví lidé se v něm pohybují.
Tomáš Jelínek

Jednou z vlajkových lodí ČNFB vedle Pražského divadelního festivalu německého jazyka nebo přehlídky Das Filmfest je také Hudební most Praha Drážďany. Tento projekt Collegia 1704 představil ve Vizitce umělecký vedoucí souboru Václav Luks.

Před deseti lety, kdy myšlenka hudebního propojení dvou měst vznikla, bych nevěřil, že se do drážďanského Annenkirche budou sjíždět milovníci hudby nejen ze Saska, ale i z dalších spolkových zemí, a že v Praze budeme hrát společně s německými hudebníky. Situace jako v 18. století, které ještě nebylo zatížené nacionalismem. Vznikla přátelství s přidanou hodnotou prohloubených profesních vztahů.
Václav Luks

O obnovu společného kulturního dědictví Čechu a Němců usiluje v pohraničí řada spolků, podpora fondu míří zejména k iniciativám zahrnujícím také původní německé obyvatele a jejich potomky. Ti se tak přirozeně vracejí do rodného kraje třeba na společné česko- německé bohoslužby, což často pomáhá postupně překonat odstup místních lidí.

Projektem Němčina nekouše podporuje ČNFB zájem o němčinu ve školách, který se podle Tomáše Jelínka odpíchl ode dna a v posledních dvou až třech letech nabral vzestupnou tendenci.  

autor: Renata Klusáková
Spustit audio