Tomáš Halík hostem Telefonotéky

Tomáš Halík

Stanice Český rozhlas Vltava vysílá každý nedělní podvečer živě pořad Telefonotéka, do kterého se mohou telefonicky zapojit posluchači; součástí pořadu je i soutěž o CD. Hosty jsou osobnosti z různých kulturních oblastí - lze se setkat s hudebníky, malíři, literáty, filmaři...

Na neděli 5. května od 16:30 přijal pozvání Jany Klusákové teolog a sociolog prof. Tomáš Halík.

Katolický kněz a známý český intelektuál prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, je prezidentem České křesťanské akademie... V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore.

Tomáš Halík Vystudoval sociologii a filosofii na Karlově Univerzitě Karlovy, kde byl žákem Jana Patočky. Působil jako podnikový psycholog a sociolog, pracoval jako psychoterapeut pro drogově závislé. V roce 1978 byl tajně vysvěcen biskupem Aufderbeckem v Erfurtu na kněze.

V 80. letech patřil ke spolupracovníkům kardinála Tomáška. Inicioval Desetiletí duchovní obnovy národa. Po roce 1989 se stal jedním z externích poradců tehdejšího českého prezidenta Václava Havla.

Je znám svou angažovaností v občanském životě, veřejně se vyjadřuje k otázkám rasismu, politické a náboženské nesnášenlivosti, procesu sekularizace a evropské integrace... Mezináboženský dialog (nejen ekumenické hnutí v rámci křesťanství, ale i kontakty s dalšími náboženstvími) je jedním z jeho hlavních témat.

V roce 2001 strávil několik týdnů na stanici ECO-Base v Antarktidě. Halíkovy četné knihy vycházejí u nás a v zahraničí a je za ně nositelem dlouhé řady našich a mezinárodních ocenění.