Tomáš Císařovský - Plná moc

19. květen 2008

Galerie České pojišťovny, kterou v Praze, otevřela další výstavu z aktuální tvorby v rámci cyklu - Krajina a figura v českém současném výtvarném umění. Kolekci svých nových rozměrných figurálních obrazů a uhlových kreseb zde pod názvem PLNÁ MOC vystavil malíř Tomáš Císařovský (46). Ten ve své tvorbě kontinuálně reinterpretuje staré i novější příběhy našich dějin. v posledním dvacetiletí použil příběh masarykovský, příběh českých legií, příběhy normalizačních hvězd, příběh českých šlechticů bez koní a v poslední době ho zaujaly příběhy totalitní moci. A tak se na jeho nových obrazech setkáme s Josephem Goebelsem, s říšským protektorem Reinhardtem Heydrichem, s Gustavem Husákem s cigaretou a uloveným zajícem i s přísedícími z procesu s Miladou Horákovou. Karel Oujezdský se Tomáše Císařovského na vernisáži zeptal, proč má jako malíř potřebu vracet se čas od času k bližším či vzdálenějším událostem našich dějin.

Spustit audio