Tate Modern představuje výstřižky Henriho Matisse

16. duben 2014

Londýnská galerie Tate Modern připravila velkou výstavu, která se zaměřuje na pozdní tvorbu jednoho z největších umělců 20. století, francouzského malíře Henryho Matisse.

Expozice představuje jeho práce z let 1937 až 1954, zejména výtvarníkovy „výstřižky“, tedy díla, v nichž na podklad lepil barevné vystříhané papíry. Výstava nazvaná Henri Matisse: Výstřižky představuje na 130 mistrových prací. Mnohé z nich jsou vystaveny pohromadě vůbec poprvé!

Obrazy „kreslené nůžkami“

O svých prvních obrazech „kreslených nůžkami“ Matisse napsal: „Stříhat rovnou do barvy, to mi připomíná sochaře, kteří pracují přímo do kamene. V tomto duchu vznikla má kniha.“ Měl na mysli knihu Jazz, v níž barevné stránky svých obrazů spojuje s vlastním psaným doprovodem.

Umělcův Jazz

Jak kdysi uvedl český historik výtvarného umění Vlastimil Fiala, Pohřeb bílého pierota – tento obraz z roku 1944 můžeme rovněž obdivovat na výstavě v Tate Modern – je snad nejtypičtější z celé knihy.

03105474.jpeg

Bohatá arabeska bílých koní i tvar pohřebního vozu nemají v sobě nic, co by připomínalo smutek poslední cesty. Snad to není ani pohřbíván skutečný pierot, člověk-herec, ale jenom jeho maska, která ho prozradila.

Černá plocha se ztrácí (jako na koberci) v ornamentu bílé, modré, červené a žluté. Technika vystřihovacího papíru sama znemožnila jakoukoliv práci s podrobnostmi. Vše přechází v plochu, vše je zredukováno do jedinečného znaku. Ale zůstává zde výjev s vlastním dějem. Děj je pak, především v knize Jazz, stručností znaků vlastně symbolizován.

Sám Matisse do knihy Jazz, která vyšla v roce 1947, napsal například tato slova: „Při procházce zahradou trhám květ za květem. Shromažďuji je postupně v ruce, jeden po druhém, a jdu domů s úmyslem malovat je. Když je nyní srovnám po svém, jaké zklamání! Všechno kouzlo zmizelo. Co se stalo? Můj vkus mne při trhání vedl od květu ke květu, a tak vzniklo neuvědomělé uspořádání, které nyní nahradilo uspořádání chtěné. Kytice dávno odkvetlé mají v mých vzpomínkách někdejší půvab a já jsem jej přenesl na tuto čerstvou kytici. Renoir mi kdysi řekl: Sestavím-li si kytici k malování, pak mě láká právě ta strana, na níž jsem původně nemyslel.“

Matissův Jazz včetně jeho rukou psaných textů je v Tate Modern vystaven poprvé mimo území Francie.

Modré akty

V téměř dokonalost přivedl Matisse své výstřižky v podobě série „Modrých aktů“. Na současné výstavě můžeme obdivovat tyto malířovy pozdní práce společně s jeho skulpturami (rovněž akty) z počátku třicátých let dvacátého století.

03105471.jpeg

Jak napsal český historik umění František Dvořák, „Modrý akt (1952) přivedl Matisse až na samu mez, v níž je možné rozvinout pouze dvě barvy, ponechat v nich základní tvar, rozložit pohyb a současně určit v jediném akordu malířovo věčné téma krásy a radosti. Za Matissova života zůstala vlastně tato velká část tvůrčího zápasu (ale i tvůrčí hravosti) v úplnosti neznámá.“

Poezie barevné nádhery života

Malíř, grafik a sochař Henri-Émile-Benoit Matisse se narodil 31. prosince 1869 v severofrancouzském městečku Le Cateau Cambrésis. Mohl se stát úspěšným právníkem, ale rozhodl se pro výtvarné umění. Řekněme, že naštěstí, protože Henri Matisse patří bezesporu mezi největší umělce 20. století. Jak rovněž napsal František Dvořák, „Matissovo dílo je velká poezie o harmonii a barevné nádheře života. I Matissovy koláže jsou tvůrčím projevem zdravé radosti a touhy zůstat živým ve výtvarném díle.“

Obdivuhodné jsou zejména jeho kresby, které ale bohužel na současné výstavě v Tate Modern do značné míry chybí. Je až neuvěřitelné s jakou lehkostí pouhými jednoduchými tahy tužkou dokázal Matisse ztvárnit například postavy svých modelek. Sám o kresbě v roce 1939 napsal: „Podle mého názoru není kresba jakousi zvláštní dovedností, ale prostředkem vyjadřujícím nejjemnější záchvěvy duše. Prostředkem zjednodušeným právě proto, aby mohl sdělovat jednoduchost. Výrazem čehosi prvotního, co bezprostředně zasahuje duši diváka.“

Henri Matisse zemřel 3. listopadu 1954 v Nice. Zůstalo ale po něm neuvěřitelně živé dílo, které dodnes můžeme nejen obdivovat, ale také může sloužit jako inspirace.

03105469.jpeg

Výstava Matisse: Výstřižky se pro veřejnost otevře v galerii Tate Modern 17. dubna a potrvá do 7. září 2014.

Tate ModernBanksideLondonSE1 9TG

Galerie Tate Modern je zdarma přístupná denně od 10 do 18 hodin, v pátek a v sobotu až do 22 hodin.

Nejbližší stanice metra: Southwark (Jubilee Line), Blackfriars (Circle a Direct Line)

autor: jbe
Spustit audio