Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe: Inte(g)race

3. květen 2011

V Karlin Studios v Praze 8-Karlíně je do 22. května k vidění i slyšení společný projekt slovenské umělkyně Tamary Moyzes a jejího izraelského manžela Shlomi Yaffeho nazvaný „Inte(g)race“.

Oba autoři ve svých projektech často mluví z pozice prostředníků různých kultur. A protože střídavě žijí na Slovensku, v Izraeli a České republice, vědí ze své osobní zkušenosti hodně věcí o úskalích života člověka v jiné zemi. Situaci cizinců v České republice věnovali své předchozí projekty „Welcome to pratur“ a „Protokol“.

Výstava „Inte(g)race“ má jiné téma. Jde vlastně o dokumentaci fiktivního projektu zapojení Izraele do Evropské unie. Tento provokativní plán předkládali autoři obyvatelů Izraele i České republiky jako návod na řešení problémů na Blízkém východě a jejich odpovědi na anketní otázky představují videoprojekce, jež jsou důležitou součástí výstavy.

Jak se celý mystifikační projekt rodil, na to se Karel Oujezdský v Karlín Studios zeptal nejdříve Tamary Moyzes.

Výstavu „Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe: Inte(g)race“ si můžete v Karlin Studios v Křižíkově ulici 34 v Praze 8-Karlíně prohlédnout do 22. května.

Stejnou dobu je v Karlin Studios v Galerii Entrance k vidění společný projekt Ivarse Gravlejse a Petry Pětileté „Kurvafix“ vycházející z kreseb žáků jedné karlínské školy, v níž Petra po tři měsíce učila výtvarnou výchovu.

Spustit audio