Sudety jako memento zaniklého světa. Kniha Barevné podkolenky vypráví o česko-německém konfliktu nadmíru civilním tónem

30. říjen 2020

Současná česká próza nabízí řadu děl tematizujících druhou světovou válku a holocaust nebo poválečný odsun Němců, oproti tomu dění v Sudetech let třicátých bývá tuzemskými spisovateli reflektováno poměrně zřídka. Už z toho důvodu je třeba uvítat novou knihu Michala Novotného s názvem Barevné podkolenky, která vyšla v nakladatelství Pulchra.

V tvorbě básníka, prozaika a překladatele Michala Novotného, který dlouhé roky stál v čele Nadace Český literární fond, se motiv vysídlení sudetských Němců neobjevuje zdaleka poprvé, v přítomném románu se však pokusil vylíčit to, co této tragické události předcházelo. Vypravěčem „příběhu z předválečných Sudet“, jak zní podtitul dvousetstránkové prózy, je proto muž českého původu, který část svého dětství a dospívání strávil v malé vesničce v Orlických horách a nyní se sem po mnoha letech vrací. Byl svěřen matkou tamní německé rodině. Cítí se proto doma v obou světech, pro většinu německých starousedlíků je však příliš málo Němcem a pro české obyvatele – kterých je tu jen pár – zase není pravý Čech.

Zpověď nespolehlivého, ale upřímného vypravěče

Těžko říci, o jaké prameny se Michal Novotný při psaní svého historického románu opíral, s přihlédnutím k autorovu datu narození (1942) lze ovšem konstatovat, že se nejedná o dílo autobiografické. Fiktivní jsou rovněž pohraniční obec Potočná a nedaleké maloměsto Mýto nad Orlicí, kde se většina děje odehrává. To ovšem nic nemění na faktu, že kulisy svého příběhu dokázal autor vylíčit nadmíru plasticky a barvitě, byť s lehkým nádechem nostalgie. A nejinak je tomu v případě postav – v nemalém počtu vedlejších figur a vícevrstevnatosti jejich charakterů se odráží spisovatelovo úsilí o co nejobjektivnější zpracování námětu, který dodnes vzbuzuje značné emoce.

Podstatu románu Barevné podkolenky do jisté míry vystihuje samotný jeho název – zdánlivě obyčejný motiv v sobě totiž ukrývá hluboký lidský příběh a zároveň představuje symbolické memento vylíčeného tragického konfliktu. Konfliktu, jehož stopy jsou i po více než sedmdesáti letech patrné nejen v krajině českého pohraničí, ale v celé naší společnosti a kultuře, která tehdy přišla o dva navýsost obohacující prvky: nejprve o ten židovský, posléze – a to už do značné míry vlastní vinou – i německý.

autor: Petr Nagy
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.