Špalíček: Procházka zpívaným baletem Bohuslava Martinů

7. listopad 2021

Na lomu dvacátých a třicátých let minulého století, kdy náhle začala hrozit hospodářská krize a narůstaly nejrůznější totality, se skladatelé ve svých dílech přestali radovat a hledali spíše cestu zpět, ke kořenům, k tradici, k hlubině bezpečí.

V dramatické tvorbě hledá příklon k tradici a cestu ke kořenům divadelnosti, a tak se rodí první část cyklu České divadlo, balet Špalíček, jehož východiskem byla dětská hra, říkadlo, pohádka. Premiéru měl v září roku 1933 v pražském Národním divadle a v listopadu téhož roku v Národním divadle v Brně.

Ve Špalíčku našel Martinů šťastnou rovnováhu ve vyprávění, onu zkratku, která je vlastní lidovým hrám, kde existuje logická příčinnost, není však doširoka vysvětlována, pracuje se způsobem přeskoku, střihu a vše ostatní si můžeme domyslet. Co si nedomyslíme, vysvětlí nám v případě Špalíčku dětský sbor.

V pořadu zazní ukázky z nahrávky Špalíčku v podání Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka, Kühnova ženského sboru, dětského sboru Kantiléna, sopranistky Anny Kratochvílové, tenoristy Miroslava Koppa a basisty Richarda Nováka.

Spustit audio