Soňa Javůrková slouží talentům

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03770083.jpeg

„Umělecké múzické vzdělání je velmi nákladné“, říká ředitelka Janáčkovy konzervatoře Ostrava Soňa Javůrková. Patří do kategorie těch ředitelů, kteří prvotní a důkladné vzdělání získali na uměleckých školách, tedy je to muzikantka.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Asi také proto se tato absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a bratislavské VŠMU v oboru hra na klavír s takovou vehemencí snaží zabezpečit svým téměř čtyřem stovkám studentů ty nejlepší podmínky pro umělecké studium, a to na škole, která jako jediná v České republice nabízí všechny hlavní obory: hru na nástroje, skladbu, dirigování, tanec klasický i současný, studium herectví a zpěvu, a to nejen klasického.

I přes všechny její snahy bylo v loňském roce na konzervatoři zrušeno speciální vzdělávání pro zvlášť nadané studenty, tedy gymnaziální třída. „Pro zřizovatele školy, Moravskoslezský kraj, je jaksi nadbytečné, “ posteskla si ředitelka Javůrková. A také nad byrokracií a administrativou, které „seshora“ přibývá. Na klavír už nehraje, od roku 2004 se plně oddala vedení školy a práci pro studenty.

V loňském roce tomu bylo 20 let, kdy dostala Janáčkova konzervatoř v Ostravě do užívání nový komplex budov. Koncertní sál s varhanami, komorní sály, desítky učeben, tělocvičny a taneční sály. „Tu školu nám závidí asi všechny konzervatoře v Čechách,“ neskrývá radost nad velkorysými prostorami a vybavením školy Soňa Javůrková. Je to jeden z důvodů, proč škola může pořádat koncerty a představení pro veřejnost, hostit soutěž Pro Bohemia nebo tvořit zázemí pro festivaly Janáčkův máj, Ostravské dny či Hudební současnost.

„Nárůst technologií talent a kreativitu nezničí, “ odpovídá na jeden z posluchačských dotazů Soňa Javůrková a dodává: „To je věc společnosti, a ta celá tak trochu degraduje. Umění je tady od toho, aby ji kultivovalo.“

Vysílání z Ostravy bylo přehlídkou nahrávek vynikajících absolventů a studentů školy, jejichž jména jsou celorepublikově, ale často i celosvětově známá. Na klavír hraje Martin Kasík, Ivo Kahánek (ten vstoupil do pořadu svou vzpomínkou na studijní léta) nebo Marek Kozák. Zpívá Martina Janková, Jan Martiník nebo studentka 4. ročníku školy Patricia Janečková. Zazněly housle Hany Kotkové nebo Richarda Krajča v písni Srdce.

Závěr patřil pozvání na Novoroční koncerty školy. Ty se konají 10. a 11. ledna vždy od 18.30 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.