Slyšet se jinak. O semináři Nenásilné komunikace

15. listopad 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ondráš Přibyla, seminář Nenásilné komunikace Dojo, 2017

Jakou sílu mají slova? Co se skrývá za pichlavými větami, které svým blízkým i sami sobě denně věnujeme? Jak porozumět našim malým vnitřním bouřím?

Vysíláme 16. listopadu ve 20:00.

O semináři Ondráše Přibyly jsem se dozvěděla na poslední chvíli. Bylo září 2016 a odněkud na mě vyskočila pozvánka. Nenásilná komunikace.

Stejnojmennou knížku Marschalla Rosenberga, autora metody, jsem si přečetla asi půl roku před tím. Nadšení z Marschalovy práce a jejího dopadu, například i v oblastech zmítaných válečnými konflikty, vystřídala frustrace, že se mi nedaří tak logickou a přirozeně vyznívající metodu aplikovat do svého života.

Seminář Nenásilné komunikace - zápis na tabuli

Ondrášův přístup mě nadchl. Seminář byl dynamický a k mému překvpení orientovaný na konstruktivnost komunikace. Když jsem se při obědovém hovoru zmínila, že jsem profesí zvukařka, Ondráš se rozzářil a začal vyprávět o tom, jak se velkou část toho, co dnes sám vyučuje, učil z audio nahrávek. A tak vznikl zárodek naší spolupráce. Necelý půl rok nato jsem sebrala odvahu tvořit formát rozhlasového dokumentu a začali jsme natáčet. 

Hodiny seminářů a tréninků, teorie začaly žít svým životem, i já jsem už rozeznávala pouhá slova, pojmenování jevů, od vnitřního prožívání - toho, co se děje uvnitř mě, co mnou cloumá. A pocítila, že za našimi slovy se rozprostírá mnohdy neobjevená krajina vnitřního prožívání. A že skutečně autentická slova mají moc přepisovat to zažité snad i na fyziologické úrovni. 

Seminář Nenásilné komunikace

Představa těchto vnitřních procesů mě inspirovala k estetickému pojetí toho, co se děje uvnitř nás. Mnohdy nepěkného, ukrytého hodně hluboko, hledajícího cestičky, kličky a zákruty, jak nepoznané vyjít na povrch. Probublat. Skrze slova a jiné strategie. A my se učíme to poznávat, přetáčet tam a zpět, přepisovat. Pro mě samotnou bylo nepříjemné a depresivní se do těch hlubin nořit a tvořit je. Naopak velmi příjemné bylo setkávat se s lidmi, kteří trénují, hrají si, zkouší, chybují, vytrvávají, sdílí...

S postupem času a střihu, během něhož se mi stačila narodit dcera, se mi z koncepce dokumentu začala vytrácet metoda. Co chtělo být angažované dílo o Nenásilné komunikaci, začalo se stávat příběhem o hledání naplnění krásné vize světa. 

V dokumentu účinkují:
Ondráš Přibyla
Jana Holubová
Petr Holík
účastníci tréninkové skupiny Nenásilné komunikace Dojo

autor: Eliška Blauberová
Spustit audio