Robinson Jeffers – básník z Jestřábí věže

Pětidílný cyklus věnovaný kalifornskému básníkovi a dramatikovi, jehož u nás proslavily překlady Kamila Bednáře.

Třetí díl cyklu patří Carmelu a mimořádné pozornosti, kterou Jeffers věnoval přírodnímu prostředí. Plně to docenila až tzv. ekokritika po básníkově smrti. Čtvrtý díl si všímá Jeffersova odmítavého postoje k válce a současně jeho společenského angažmá. Díl pátý je oslavou vztahu českého překladatele a básníka Kamila Bednáře k Jeffersovi a jejich vzájemného „přátelství přes oceán“.

Cyklus sleduje příchod Robinsona Jefferse a jeho manželky Uny do pobřežního městečka Carmel by the Sea v Kalifornii, poblíž Monterey a Big Sur. Tuto oblast proslavili beatnici, ale říká se jí i Jeffers Land. Robin si tu vlastníma rukama vystavěl žulový dům a věž. Významu věže pro básníka je věnován první díl. Druhý díl vypráví o vztahu Robina a Uny, s níž se oženil v roce 1913. O tři roky později se jim narodila dvojčata-chlapci Donnan a Garth. Una, o níž Jeffers říkal, že je jeho očima, provázela básníka celým životem. Když v roce 1950 zemřela, napsal jednu ze svých nejkrásnějších básní, Elegii pro Unu.

1. díl
Věž

2. díl
Una

3. díl
Carmel

4. díl
Válka

5. díl
Bednář

Režie se ujal v rozhlasovém studiu Brno Radim Nejedlý, účinkují autorka cyklu Alena Blažejovská, Vladimír Hauser a Michal Bumbalek.