Richard Rohr: Pád vzhůru

19. duben 2019

Richard Rohr je kněz, františkán, učitel kontemplace, odvážný propagátor mužské spirituality, reprezentant progresivního amerického katolicismu a organizátor iniciačních rituálů. Taky proto jej mimochodem v červenci loňského roku v kostele Pražského Jezulátka, který se stal místem posledního zastavení na jeho třítýdenní evropské cestě, přivítal rytmický zvuk bubnů… Jeho meditace o benefitech stárnutí a stáří poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Rohrova kniha Pád vzhůru s podtitulem Spiritualita pro obě poloviny života začíná těmito slovy:

Cesta do druhé poloviny vlastního života čeká na každého. Ne všichni se po ní vydáváme, ačkoli všichni stárneme.

Pokud čekáte něco jako příručku aktivního stáří, budete zklamáni nebo možná zaskočeni. Odměnou vám však bude setkání s moudrostí. Východiskem kontemplativního textu Richarda Rohra je neschopnost, lépe snad řečeno neochota vstoupit do druhé půle života. Takový krok totiž zároveň znamená opustit tu první.

Rohr chápe první půli životní cesty jako dobu vytváření vlastní identity, jako čas soustředěný na výsledky a výkonnost. Ve společnosti, která je přesně takto zacílena, je těžké v jisté životní fázi udělat tak výraznou, nepopulární změnu. Neschopnost vědomě a s rozmyslem přejít do druhé fáze života má však své důsledky pro jedince i pro společnost. Na cestě ke zralosti musíme přece projít i jinou zkušeností, než nabízí úspěch: „klopýtnout, padnout, selhat, nabít si nos.“ To všechno je pro nás důležité, říká Richard Rohr a ukazuje, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst. Opírá se přitom o starobylé mýty, hrdinské příběhy, velké myslitele i posvátné náboženské texty, jež dokumentují, že jedině ten, kdo „dotkl se dna“, je schopen porozumět, co znamená stoupat „vzhůru“. Duchovně rosteme mnohem víc tím, že děláme věci špatně, konstatuje Rohr.

Jste-li na některé z klasických „duchovních cest“, dříve či později do vašeho života vstoupí událost, osoba, smrt, myšlenka či vztah, s nimiž se prostě nebudete schopni vypořádat. Budete přivedeni na hranici vašich zdrojů a budete se muset něčeho „vzdát“. To je jediný způsob, jak vás Život-Osud-Bůh-Milost-Tajemství může přimět ke změně, k tomu, abyste opustili své egocentrické starosti a vydali se na další a významnější cestu druhou půlí svého života. Budete žít svůj „Pád vzhůru“, říká františkánský duchovní Richard Rohr.

Ve druhé půli života už nebude naším zájmem „mít to, co milujeme, ale milovat to, co máme“, vysvětluje dále. Pád vzhůru je v Rohrově pojetí cesta ke zralosti. A ta, pochopitelně, není jednoduchá. Ostatně – nikdo nic takového ani neočekává, proto je čím dál víc těch, kdo do vysokého věku mentálně trčí oběma nohama trochu vyděšené ve své první půlce života.

Rohrova kniha je inspirativní pro všechny, stárnutí přece není jen pro katolíky. A jestliže se tomuto kdysi tak přirozenému umění nenaučíme, budeme se ho dokonce bát, stanou se z nás věční puberťáci. Zkuste to domyslet do důsledků.

Účinkuje: Tomáš Jirman

Překlad: Julie Žemlová
Připravil: Libor Magdoň
Režie: Tomáš Soldán

Natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu.

autoři: Libor Magdoň , ele
Spustit audio