Revize aneb Pochodeň bez čísla

Vysílání Radia Wave na vltavských vlnách se v cyklu Hry a dokumenty nové generace svým tématem ještě vrátí k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Poslouchejte na Vltavě 12. července 2015 v 19:00. Po odvysílání se hra objeví také na stránce Hry a literatura.


V rámci hodiny věnované neotřelým dramatickým či dokumentárním počinům uvedeme tentokrát premiéru hry Miloslava Vojtíška (píšícího pod pseudonymem SdCh) Revize aneb Pochodeň bez čísla. Text vznikl na výzvu Českého rozhlasu v souvislosti tématem roku 2015 – Hrdina.cz.

Autora v jeho groteskní miniatuře vedou paradoxy, které provázejí Husův osud i odkaz, k originálnímu historicko-dramatickému spojení zdánlivě vzdálených osudů. Co se stane, když duše Jana Husa vstoupí do antického podsvětí a žádá o revizi svého případu, neboť ač bojovala celý život za pravdu, v jí nejvlastnějším kulturně-religiózním okruhu není její čin dosud bezvýhradně uznán a oceněn? A jak se tyto pochybnosti jeví v kontextu činu Josefa Hlavatého, takzvané „pochodně bez čísla“, pivovarského dělníka, který se upálil krátce po smrti Jana Palacha dle vlastních slov na protest proti okupaci, a jehož skutek byl v zárodku zpochybněn a nedošel žádné společenské odezvy.

Debata, která premiéře inscenace předchází, přiblíží kromě samotné rozhlasové hry i další zajímavé divadelní a dramatické počiny, které se v souvislosti husovským výročím na české kulturní scéně objevily. Vedle Miloslava Vojtíška tak budou ve studiu další dva hosté. Jedním je hudební skladatel Miloš Orson Štědroň, autor hudebně-divadelního projektu Hus až do konce. Ten vznikl za režijní a scénické spolupráce Adély Laštovkové-Stodolové a pořádá jej Vršovické divadlo Mana se spolkem Omnimusa. Druhým pozvaným je autor a režisér Ondřej Lážnovský, který v Divadle Aqualung připravil inscenaci Pan Hus.

Inscenaci Vojtíškovy hry připravila režisérka Martina Schlegelová s herci Petrem Stachem, Richardem Fialou, Pavlínou Štorkovou, Jaromírem Dulavou, Helenou Dvořákovou a dalšími.