Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť

2. prosinec 2007
Ranní Slovo

Biblický text: Římanům 12, 1-2 a 11-14. Host pořadu: evangelický farář Miloš Rejchrt.

Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio