Prima sezony Josefa Škvoreckého. Vychází publikace nahlížející za oponu známých faktů

2. duben 2019

Josef Škvorecký ovlivnil českou kulturu hned několika způsoby. Jako spisovatel napsal knihy, které baví a dojímají celé generace. Jako nakladatel zase udržoval díky exilovému 68 Publishers českou literaturu při životě, když jí bylo nejhůř. Jaký ale byl jako člověk? Jak vypadalo jeho dětství a jak prožíval všechny dramatické změny svého života?

„Za oponu“ známých faktů nyní můžeme nahlédnout prostřednictvím dosud nepublikovaných materiálů i bohaté fotodokumentace, kterou nabízí publikace Václava Krištofa nazvaná Josef Škvorecký: Prima sezóny 1924-2012. Publikaci vydalo nakladatelství CPress.

Josef Škvorecký: Prima sezóny 1924-2012

Kniha představuje Josefa Škvoreckého od narození přes dětství, studia, dospělost a stáří. „Za nejpodstatnější považuji jeho formování v mládí. Velmi přínosné je představení Náchoda včetně lidí, se kterými se tam setkával. Čtenáři tak můžou nahlédnout na jeho notoricky známé postavy jako na konkrétní lidi, kterými se inspiroval. Velkou roli sehrály jeho kontakty v Praze, zejména dlouholeté přátelství s Lubomírem Dorůžkou. Obrovským zlomem pak bylo seznámení se Zdenou Salivarovou a následná emigrace. Velkým, i když zpětně ne příliš reflektovaným obdobím, byl návrat domů po tom, co padl komunistický režim. Dostalo se mu spousty poct a vyznamenání, které přijímal s velkou radostí a zároveň pokorou,“ říká Katarína Belejová.

Josef Škvorecký: Prima sezóny 1924-2012

„Josef Škvorecký a Zdena Salivarová byli v exilu garanty společenského života a setkávali se s mnoha lidmi, kteří také emigrovali. Mezi nimi můžeme zmínit třeba Arnošta Lustiga, Jiřího Voskovce nebo Karla Kryla.“

Josef Škvorecký: Prima sezóny 1924-2012

Jednou z linií knihy je i partnerský vztah Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové. „Josef Škvorecký vnímal svoji ženu jako velice silnou osobnost, která svým nezměrným zápalem a obětavostí zaručovala fungování 68 Publishers. Vrhla se do celého projektu s vervou a odhodláním, čehož si na ní velmi cenil. Vážil si i toho, že obětovala svoji vlastní literární kariéru jen proto, aby byla schopna udržovat českou kulturu. Panoval mezi nimi obrovský respekt a úcta," doplňuje Katarína Belejová.

Spustit audio