Polymery jako nosiče léků

1. červenec 2013

Vědci stále zdokonalují látky, které umí dopravit léky na požadované místo v organismu – využívá se toho například při léčbě rakoviny.

Jedním z důležitých cílů vědců, kteří se podílejí na výzkumu nádorových onemocnění a jejich léčby, je vyvinout takové léky, které by nepůsobily v celém organismu, jako klasická chemoterapeutika, ale aktivovala by se až na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky, aby nepoškodila zdravou tkáň. Na požadované místo je tedy musí něco dopravit – a tímto „dopravním prostředkem“ neboli nosičem jsou polymery.

Vývojem takovýchto polymerních systémů, které umožňují cílenou dopravu protinádorových léčiv a zajišťují jejich řízené uvolňování v nádorech nebo nádorových buňkách, se zabývá doktor Petr Chytil z Ústavu makromolekulární chemie. Moderními metodami připravuje nové generace větvených, hypervětvených, micelárních a polymerem modifikovaných nanočásticových nosičů léčiv.

Své výsledky nejen publikoval ve vědeckých časopisech, ale jsou už i předmětem čtyř udělených patentů. Za tyto úspěchy mu Akademie letos udělila Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky. Jana Olivová se doktora Chytila zeptala, proč k dopravě a řízenému uvolňování směrovaných léčiv jsou vhodné právě polymery.

autor: Jana Olivová
Spustit audio