Osudy scénografa Petra Matáska

29. říjen 2012

Petr Matásek je významný český scénograf a vysokoškolský pedagog, je autorem více než 120 výprav loutkových, činoherních a operních inscenací.

Patří ke generaci českých loutkářských výtvarníků, která od 60. let zaváděla do loutkového divadla nové, antiiluzivní postupy: kombinace akce loutky a živého herce, obnažené materiály, autentické předměty, proměnlivé metaforické významy neutrálního objektu.

Narodil se v roce 1944 v Praze na Žižkově a právě estetika žižkovské periferie, kde se ohrady a vrakoviště prolínají s přírodou, silně ovlivnila Matáskovo budoucí výtvarné směřování. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté loutkářskou katedru Divadelní fakulty Akademie múzických umění.

V letech 1968-74 působil v plzeňském Divadle Alfa, poté se na čtvrt století stal scénografem královéhradeckého divadla DRAK, pro které vytvořil scénografie k úspěšným inscenacím, jako byly Popelka, Šípková Růženka, Prodaná nevěsta, Kráska a zvíře a mnoha dalším. Za svoji tvorbu získal několik cen, mimo jiné i Cenu Alfréda Radoka 2001 za zpracování Marlowovy hry Tragická historie o doktoru Faustovi v Divadle Komedie.

Od roku 1990 je pedagogem na katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU a profesorem loutkové scénografie. Pravidelně vede scénografické workshopy v zahraničí, pracovně pobýval např. v Dánsku, na Islandu, ve Francii, Austrálii, , Indii, USA, Kanadě, Japonsku a dalších zemích. Pětidílné osudy natočila Marina Feltlová, technická spolupráce Ladislav Reich.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...