Osudy Libora Peška

16. květen 2016

Od kázně až k rozvolnění. Rozhlasové vzpomínky českého i světového dirigenta.

Poslouchejte na Vltavě od 16. května 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se díly objeví v jednom článku také na stránce Hry a četba.


Osobnost Libora Peška je utkána charakterovými vlastnostmi, kterými si získal hráče světových i domácích orchestrů. Jeho nenápadný dirigentský rukopis bez velkých gest a póz zaujal posluchače v auditoriích na celém světě od Evropy až po Ameriku. Díky přísné výchově paní profesorky v místní umělecké škole v Dejvicích se naučil jisté kázni, která se, jak sám říká, odrazila v jeho profesionálních začátcích. Díky hře na klavír a nekompromisnímu vedení paní profesorky pochopil jistý hudební řád, jak se jednotlivé skladby hrají (např. Mozart, Brahms, Beethoven...).

Postupně ovšem během své profesionální kariéry dospěl od kázně až k jistému rozvolnění a procítění. Libor Pešek je člověk velmi vnímavý, přemýšlivý a koncentrovaný, což se odráží nejen na pódiu, ale i v životě. Zajímá se nejen o hudbu, ale také o americkou a francouzskou literaturu, výtvarné umění, řeckou kulturu či fotografii. Vnitřně zakotvil u buddhismu - ten ho provází věrně, stejně jako jeho přáteléna celý život.

Snad to bylo právě dětství, které bylo šťastné a radostné a vrylo se mu do paměti jasnou měrou. Na toto období vzpomíná rád, podobně jako na předválečný Terezín, kam šest let jezdil za svým dědou, který tam měl hospodu. Celá rodina prožívala letní prázdniny v letech 1933 - 1939 v zatím klidném maloměstě u Ohře, aby se pak zase mohla vrátit do milovaných Dejvic, kde malý Libor vyrůstal. Dobu dospívání poznamenala sice válka, ale naštěstí se do jinak citlivé dětské duše nepromítla. Během gymnaziálních studií se Libor Pešek upnul na jazzovou hudbu a začal hrát jako pozounista se svou kapelou. V roce 1958 založil Komorní harmonii, se kterou uváděl na pravidelných koncertech v Divadle Na Zábradlí v Praze i premiéry děl mladých soudobých českých skladatelů. V letech 1965 až 1969 Libor Pešek založil a sám řídil Sebastian orchestr, se kterým stejně jako s Komorní harmonií úspěšně vystupoval i v cizině.


Hlavní působiště
1963-1969 Severočeská filharmonie Teplice - šéfdirigent
1970-1977 Komorní filharmonie Pardubice - šéfdirigent (nyní čestný
šéfdirigent)
1981-1982 Slovenská filharmonie - šéfdirigent
1982-1990 Česká filharmonie - dirigent
1987-1998 Královský filharmonický orchestr v Liverpoolu - umělecký ředitel,
šéfdirigent
1994-1999 předseda výboru mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
2007 Český národní symfonický orchestr - hlavní dirigent

Od roku 1970 hostoval na domácí i zahraniční scéně, byla mu také nabídnuta spolupráce v Holandsku. Velmi rád vzpomíná na své působení v Komorní filharmonii Pardubice (šéfdirigent 1970-77). Desetileté (1987-97) působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra) se mu stalo v jeho kariéře osudovým. Díky tomuto prestižnímu angažmá se L. Peškovi podařilo zviditelnit českou tvorbu, zejména díla Josefa Suka. Nyní zastává post hlavního dirigenta Českého národního symfonického orchestru (od roku 2007). Libor Pešek je držitelem Řádu britského impéria a také čestným členem Univerzity v hrabství Lancashire v Prestonu.


Připravila: Lenka KopeckáTechnická spolupráce mistr zvuku: Radek Veselý

Čtěte také

autor: Lenka Kopecká
Spustit audio