Oblohy Ladislava Čepeláka se rozprostřely v Hollaru

30. květen 2014

Profesor Ladislav Čepelák patří beze sporu mezi nejvýznamnější české grafické tvůrce druhé poloviny dvacátého století. Za svůj život vytvořil na čtyřicet grafických cyklů inspirovaných krajinou a přírodou a jako profesor a vedoucí grafické speciálky na pražské Akademii výtvarných umění vychoval desítky vynikajících českých grafiků. Galerie Hollar představuje grafické listy Ladislava Čepeláka z cyklu Oblohy do 22. června.

Umělec, řemeslník, hudebníkČeský grafik, kreslíř a později profesor na Akademii výtvarných umění v Praze Ladislav Čepelák se narodil v roce 1924 a zemřel v roce 2000. Studoval Bauchovu a Sychrovu večerní školu v Mánesu, v návaznosti pak Akademii výtvarných umění v Praze, kde zakotvil jako pedagog. Během čtyřicetiletého působení vychoval několik generací žáků - grafiků, jež přijaly výtvarné principy svého učitele a v současné historii českého výtvarného umění je nazýváme „Čepelákova škola“.

Hlavním zdrojem inspirace mu byla příroda a krajina ve své syrovosti. Nekonečné variace několika málo témat jej dovedly až k abstrakci, kdy minimálními prostředky dosáhl maximálního účinku. Celé Čepelákovo dílo rezonuje tóny zádumčivé balady. Byl svébytným umělcem, ale též řemeslníkem, který si tiskl grafické listy na vlastnoručně opraveném lisu z 18. století a hrál na housle, které si sám postavil.

Spustit audio