Nové poznatky o třecích silách

31. říjen 2013

Čeští a němečtí vědci získali nové poznatky o tření, které by mohly v budoucnu pomoci snížit škody, které tření způsobuje jak ve formě opotřebování materiálů, tak v podobě energetických ztrát.

Tření jako mechanický odpor či odporovou sílu působící mezi dvěma navzájem se pohybujícími tělesy, která jsou ve vzájemném kontaktu, zkoumal už Leonardo da Vinci.

Později fyzikové vytvořili obecnou teorie tření, ovšem fyzikální procesy s ním spojené zatím nebyly plně pochopeny.

Jejich poznávání se dnes – jako v tolika jiných oblastech – přenáší až na samu atomární úroveň – a čeští vědci spolu s německými kolegy získali nové poznatky o tom, jak je tření na makroskopické úrovni ovlivněno právě atomární strukturou povrchů, které se navzájem dotýkají. Jejich poznatky uveřejnil prestižní časopis Physical Review Letters.

autor: Jana Olivová
Spustit audio