Nebát se kriticky myslet. Taberyho Opuštěná společnost jako divadelní inscenace

16. květen 2019

Kniha roku 2018 Opuštěná společnost - Česká cesta od Masaryka po Babiše Erika Taberyho, ve které autor hledá v našich dějinách paralely k současnosti, se dočkala divadelního zpracování. Nezávislý olomoucký soubor Divadlo na cucky se titulu chopil v duchu divadelní koláže. Premiéru soubor uvádí už dnes v rámci festivalu Divadelní Flora.

Erik Tabery líčí v knize Opuštěná společnost – Česká cesta od Masaryka po Babiše - českou cestu od vzniku republiky po současnost. Dnešní politické a společenské události zasazuje do širšího historického a evropského kontextu. Je to knižní esej, ve které zaznívá celá řada faktů.

Oslovila mě jeho upřímná snaha pochopit proč a za jakých okolností se věci kolem nás dějí, proč se opakují. Zároveň mě oslovila jeho snaha inspirovat nás ke kritickému myšlení.
Patrik Lančarič

Mě kniha Erika Taberyho provokovala, protože zdaleka ne se všemi jeho názory souhlasím. Byla to pro mě výzva, abych revidovala své postoje a stanoviska v náhledu na společnost. Asi nejvíc mě proto zaujala otázka tázající se po tom, jak se definuje opuštěná společnost, co k ní vede. Jaké kroky jsme podnikli správným nebo špatným směrem, tedy do situace, ve které se nacházíme dnes.
Iva Mikulová

Autor odkazuje skrze myšlenky a názory různých osobností – Tomáše Garrigua Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Jana Patočky – na domácí demokratickou tradici. Nicméně zároveň varuje před populisty a vyzývá k rozhodnosti.

Z mého ambivalentního názoru na knihu vzešla myšlenka podrobit i názory Erika Taberyho kritickému myšlení. Protože to je právě to, k čemu on vyzývá. Zajímalo nás, jestli i on se někdy nedostává do slepé uličky a jestli jeho ideje a ideály lze naplnit, protože o idejích a ideálech jeho kniha také je.
Iva Mikulová

Erik Tabery se ve své knize opírá o celou řadu citací a zdrojů. Tvůrci inscenace se jich nechtěli vzdát. Klíč k převedení textu do scénické formy se zakládal i na tom, že do inscenace chtěli převést, mimo jiné, i postavu Erika Taberyho.

Všechny texty, které v inscenaci zazní, jsou původní citace z knihy. Nic není vyfabulováno a nic připsáno. S výjimkou jedné definice, kterou jsme našli v právnickém slovníku. Ten definuje „opuštění“ věci jakožto pozbytí vlastnictví. Věc se tak stává ničí, volnou k okupaci. To je velmi silné a velmi přesné tvrzení.
Patrik Lančarič

Spustit audio