Nebát se kriticky myslet. Taberyho Opuštěná společnost jako divadelní inscenace

16. květen 2019

Kniha roku 2018 Opuštěná společnost - Česká cesta od Masaryka po Babiše Erika Taberyho, ve které autor hledá v našich dějinách paralely k současnosti, se dočkala divadelního zpracování. Nezávislý olomoucký soubor Divadlo na cucky se titulu chopil v duchu divadelní koláže. Premiéru soubor uvádí už dnes v rámci festivalu Divadelní Flora.

Erik Tabery líčí v knize Opuštěná společnost – Česká cesta od Masaryka po Babiše - českou cestu od vzniku republiky po současnost. Dnešní politické a společenské události zasazuje do širšího historického a evropského kontextu. Je to knižní esej, ve které zaznívá celá řada faktů.

Oslovila mě jeho upřímná snaha pochopit proč a za jakých okolností se věci kolem nás dějí, proč se opakují. Zároveň mě oslovila jeho snaha inspirovat nás ke kritickému myšlení.
Patrik Lančarič

Z inscenace Opuštěná společnost

Mě kniha Erika Taberyho provokovala, protože zdaleka ne se všemi jeho názory souhlasím. Byla to pro mě výzva, abych revidovala své postoje a stanoviska v náhledu na společnost. Asi nejvíc mě proto zaujala otázka tázající se po tom, jak se definuje opuštěná společnost, co k ní vede. Jaké kroky jsme podnikli správným nebo špatným směrem, tedy do situace, ve které se nacházíme dnes.
Iva Mikulová

Z inscenace Opuštěná společnost

Autor odkazuje skrze myšlenky a názory různých osobností – Tomáše Garrigua Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Jana Patočky – na domácí demokratickou tradici. Nicméně zároveň varuje před populisty a vyzývá k rozhodnosti.

Z mého ambivalentního názoru na knihu vzešla myšlenka podrobit i názory Erika Taberyho kritickému myšlení. Protože to je právě to, k čemu on vyzývá. Zajímalo nás, jestli i on se někdy nedostává do slepé uličky a jestli jeho ideje a ideály lze naplnit, protože o idejích a ideálech jeho kniha také je.
Iva Mikulová

Z inscenace Opuštěná společnost

Erik Tabery se ve své knize opírá o celou řadu citací a zdrojů. Tvůrci inscenace se jich nechtěli vzdát. Klíč k převedení textu do scénické formy se zakládal i na tom, že do inscenace chtěli převést, mimo jiné, i postavu Erika Taberyho.

Všechny texty, které v inscenaci zazní, jsou původní citace z knihy. Nic není vyfabulováno a nic připsáno. S výjimkou jedné definice, kterou jsme našli v právnickém slovníku. Ten definuje „opuštění“ věci jakožto pozbytí vlastnictví. Věc se tak stává ničí, volnou k okupaci. To je velmi silné a velmi přesné tvrzení.
Patrik Lančarič

Spustit audio