Nakladatelství AMU vydává knihu historika fotografie Pavla Scheuflera

2. leden 2014

O své nové knize „Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918“, kterou právě vydává Nakladatelství Akademie múzických umění, hovoří její autor, historik fotografie a pedagog Pavel Scheufler.

Historik fotografie a pedagog Pavel Scheufler se už dlouhá léta zabývá dějinami fotografie se zaměřením na střední Evropu od doby jejího vzniku po rok 1918. Na svém kontě má na šedesát výstav doma i v zahraničí a také 43 knih o fotografii a fotografech, včetně rozsáhlého „Fotografického alba Čech 1839–1914“.

Jeho poslední knihou, kterou právě vydává Nakladatelství AMU je unikátní lexikon a vizuální atlas z prvních osmi desetiletí vývoje fotografie u nás nazvaný – „Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918“. Tato publikace doprovází právě probíhající zajímavou výstavu přes 120 let starých fotografií nazvanou – „Já? Proměna identity v časech c. k. Fotografie ze sbírky Scheufler“ otevřenou v Galerii AMU v Hartigovském paláci na Malostranském náměstí v Praze.

Všechny vystavené fotografie pocházejí z rodinné Sbírky Scheufler, založené ve dvacátých letech 20. století a vytvářené s důrazem na dokumentární, nikoliv umělecký charakter snímků. Autorem architektury výstavy je Jan Fabián, který už v minulosti s Pavlem Scheuflerem spolupracoval (například na realizaci dvou výstav o fotografování pražské architektury v Sále architektů Staroměstské radnice v letech 2011 a 2012). Vzhledem k charakteru prezentace jsou všechny fotografie vystaveny jako faksimile, které byly zhotoveny ve spolupráci s Katedrou fotografie FAMU.

03033763.jpeg
autoři: Karel Oujezdský , Karel Kratochvíl
Spustit audio