Na Hradčany za slavnostní hudbou Božího hodu

25. prosinec 2009

Vánoční procházky po staré Praze (2/4) Pořad připravil hudební historik Tomáš Slavický, hovoří Vojtěch Babka. Spolupracovala Marcela Kubartová.

Použitá hudba:

7:37 1) Josef A. Sehling: Dépóníte métum Kühnův smíšený sbor, Komorní soubor Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řídí Pavel Kühn.

5:20 2) Josef Antonín Sehling: Pastorella

4:25 3) František Xaver Brixi: Pastorální árie

5:15 4) J. N. A. Vitásek: Hymnus pastoralis
Svatojakubský sbor, hrají Otto Novák (varhany) a členové Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Josef Hercl.

7:18 5) Antonín Laube: Aria pastoralis in G
Zpívá Pěvecký sbor Československého rozhlasu Praha, hraje Dvořákův komorní orchestr, řídí Josef Hercl.

1:27 6) Otto A. Tichý: Moteto Vy, pastýřové stávéte
Pražští pěvci, hraje Tomáš Flégr (varhany), řídí Stanislav Mistr.

6:53 7) Otto Novák: Improvizace na píseň Narodil se Kristus Pán
Hraje Otto Novák (varhany).

6:28 8) František Xaver Brixi: Missa pastoralis in D - části Kyrie, Gloria
Zpívají Jiří Sulženko (bas), Eva Mirgová (soprán), Pavla Aunická (alt), James Griffet (tenor) a Brněnský akademický sbor, hraje Gioia Della Musica, řídí Jaroslav Kyzlink.

autor: Tomáš Slavický
Spustit audio