Místa, na nichž Andreas Groll v Praze rozložil svůj stativ, se později stávala stanovišti dalších generací fotografů

24. únor 2016

První komplexnější seznámení s prací rakouského fotografa Andrease Grolla (1812–1872), autora prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory, umožňuje výstava v Domě fotografie pražské Galerie hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Wien Museum a s Ústavem dějin Akademie věd České republiky.

Andreas Groll je významnou osobností dějin české fotografie. V Království českém pracoval několikrát, prokazatelně v letech 1856 a 1865 (na snímcích se ovšem objevují i datace 1855 a 1866), v 60. letech znovu Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici, upřednostňoval památky středověké. Vystavoval na Světové výstavě v Paříži v roce 1855 a roku 1857 založil ve Vídni vlastní ateliér. Roku 1857 obdržel za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I.

První fotograf PrahyVýstava v Domě fotografie představuje pozoruhodnou tvorbu průkopníka fotografie, jenž se z domácího sluhy vypracoval mezi fotografickou elitu, ale je i příběhem počátku středoevropské fotografie vůbec. O jeho významu říká kurátorka Petra Trnková: „Specializoval se především na architekturu, spolupracoval s institucemi, pro něž cestoval po celé rakousko-uherské monarchii a tímto způsobem se dostal i do Čech.“ Dějiny fotografie se o něm zmiňují jako o prvním fotografovi Prahy, „ale určitě byl ´pionýrem´v tom smyslu, že se nesoustředil na portrétní fotografii, což činila většina jeho kolegů a také to byla pro tehdejšího fotografa cesta největší jistoty,“ upřesňuje Petra Trnková.

03575690.jpeg

Pro dráhu fotografa se rozhodl až ve 40 letechVe fotografování viděl Andreas Groll jistě také způsob, jak si polepšit na tzv. společenském žebříčku a zajistit si jak finanční prostředky, tak jistou prestiž. Ale rozhodnutí věnovat se fotografování míst nebylo nijak standardní, stejně obdivuhodná je šíře míst, která svou činností pokrýval. Jeho objednavateli se stali architekti, ale také třeba vídeňská Centrální komise pro výzkum a zachování památek. „Jedním z jeho nejpozoruhodnějších objednavatelů, který Grolla zřejmě také přivedl do českých zemí nebo ho alespoň uvedl v českém prostředí v obecnější známost, byl hrabě Jiří Jan Buquoy, jeho zakázky se týkaly Rožmberka a Nových Hradů: „Zde vytvořil Groll jednu z nejpočetnějších sérií, která se potom distribuovala ještě v 60. letech 19. století spolu se snímky mobiliáře nově založeného hradního muzea,“ říká kurátorka.

03575689.jpeg

Umělec znovu nalezenýPřestože se hlavně v posledních letech objevují v různých sbírkách další a další Grollovy práce, tím největším zůstává konvolut uložený v Ústavu dějin umění AV ČR, kam se dostal prostřednictvím pozůstalosti předního českého historika umění Zdeňka Wirtha – ne náhodou Grollova prvního životopisce. Stejně jako v případě většiny ostatních fotografií Andrease Grolla i existence těchto byla na několik desetiletí zapomenuta a znovuobjevena až v roce 2008. Nález tohoto souboru, čítajícího přes pět set fotografií, se stal důležitým impulzem pro další výzkum, potažmo upořádání výstavy v Galerii hlavního města Prahy a ve Wien Museum a také vydání jeho první monografie. Velká část fotografií z této i dalších sbírek je nyní veřejnosti představena vůbec poprvé.

Výstavu Andreas Groll (1812-1872): Neznámý fotograf si můžete prohlédnout v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy v pražské Revoluční ulici do 8. května.

Spustit audio