Miloš Šejn - Dictionarium

7. září 2007

Miloš Šejn, vedoucí školy konceptuálních tendencí na Akademii výtvarných umění v Praze, patří beze sporu k nejvýznačnějším českým umělcům, jejichž hlavním tématem je příroda. Po vystudování střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově studoval v 70. letech dějiny umění a estetiku a posléze výtvarnou výchovu na Univerzitě Karlově a od počátku devadesátých let vede školu konceptuálních tendencí na Akademii výtvarných umění v Praze. S Šejnovými pracemi z různých období jeho tvorby se můžeme už jen do neděle 16. září setkat na výstavě - DICTIONARIUM - v Domě umění v Českých Budějovicích. O stručnou charakteristiku Šejnovy tvorby požádal Karel Oujezdský historika umění Zbyňka Sedláčka, který výstavu DICTIONARIUM zahajoval.

Spustit audio