Město Valerjana Pidmohylného. Vyšel první český překlad stěžejního románu ukrajinské literatury

23. leden 2020

Text prvního ukrajinského románu o městě původně zamýšlel jeho autor jako filmový scénář. Až v průběhu psaní se rozhodl dát příběhu románovou podobu. Pidmohylného Město (originál vyšel roku 1928) je klasickým bildungsromanem – tedy vývojovým románem. 

Valerjan Pidmohylnyj: Město, obálka knihy

Hrdina Stepan přijede do Kyjeva coby ambiciózní mladík z vesnice. Později si však město podmaní a dosáhne úspěchu jako spisovatel. Ačkoli kritika přijala román rozporuplně, čtenářský úspěch byl bez debat. Hned roku 1929 se román dočkal druhého vydání a brzy i překladu do ruštiny. Čtivosti díla prý napomohla i autorova dřívější záliba v brakové literatuře.

Mladý spisovatel, kterému bylo v době vydání románu teprve 27 let, navštívil roku 1928 také Prahu a vysněnou Paříž. Počátkem 30. let je mu však znemožněno vydat knižně druhý román Nevelyčka drama (Malé Drama). Roku 1934 je pak zatčen v souvislosti s dodnes ne zcela objasněnou vraždou sovětského vůdce Sergeje Kirova. Pidmohylnyj byl odsouzen k deseti letům vězení, které si měl odpykat v táboře na Soloveckých ostrovech v Bílém moři.

Nakonec byl popraven 3. listopadu 1937 v rámci hromadné popravy, která měla uvolnit v trestaneckém táboře místo pro další vězně. Výraznou stopu v ukrajinské literatuře zanechal také jako překladatel. Z francouzštiny překládal díla Anatola France, Guy de Maupassanta a Denise Diderota.

Knihu vydalo v roce 2019 nakladatelství Větrné mlýny.

autor: Petr Šmíd
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...