Malíř a grafik Jan Kavan

10. únor 2015

Hostem Telefonotéky byl malíř a grafik Jan Kavan.

Malíř a grafik Jan Kavan v roce 1966 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové navštěvoval atelier grafiky a ilustrace.

Těžištěm jeho tvorby je kresba a volná umělecká grafika. V oblasti užitého umění se uplatňuje jako ilustrátor, tvůrce Ex libris, navrhuje poštovní známky a příležitostně i plakáty.

Uspořádal kolem šedesáti autorských výstav v České republice i v zahraničí, kde je i zastoupen ve sbírkách. Dostalo se mu řady ocenění za ilustrace, ex libris a známkovou tvorbu.

V tabulce systematického třídění patřím nejspíše do oddělení takzvaných hloubkařů, to jest těch grafiků, kteří dávají přednost tisku z hloubky. V tomto oddělení je přihrádka leptači, tam jsem doma.

Známý český kunsthistorik Dr. František Dvořák Kavanův styl pojmenoval jako magický realismus.

V úterní Telefonotéce 10. února byl Jan Kavan hostem Roberta Tamchyny a s hudbou, kterou si pro dopoledních téměř devadesát minut sám vybral, vyprávěl o tématech a detailech své zajímavé a často neznámé práce.

Archiv odvysílaných pořadů.

Spustit audio