Karel Hynek Mácha: Cikáni. Spletitý příběh o lásce, vášni a zradě

10. listopad 2021

Četba na pokračování z jediného dokončeného románu Karla Hynka Máchy, velkého českého básníka období romantismu. V podání Lukáše Hlavici poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Připravila a režii má: Markéta Jahodová
Hudební spolupráce: Wanda Dobrovská
Účinkuje: Lukáš Hlavica
Natočeno: v roce 2008

Ještě před vydáním Máje napsal Karel Hynek Mácha fantastickou povídku Cikáni. Pracoval na ní od října do prosince 1835, ale v necenzurované kompletní podobě dílo vyšlo až roku 1857. Děj se odehrává v romantickém údolí pod hradem Kokořínem a v Itálii. I v této próze je Mácha mistrem v líčení krásy přírody. Základem vypravování jsou pak osudy hraběcího levobočka. On i jeho starší přítel Giaccomo přicházejí v symbolickém kostýmu „cikánů“, lidí sice vyřazených ze společnosti, přitom však nezávislých, do „tiché krajiny“ ovládané zločinnou zvůlí hraběte Valdemara z Borku, aby v ní vykonávali spravedlnost.

Giaccomo zabije Valdemara, aby pomstil svou milenku. Mladý cikán však ve Valdemarovi objevuje svého otce. Nese v sobě tíhu tohoto tragického poznání, stupňovaného i utrpením milované židovky Leji, která se rovněž stala Valdemarovou obětí.

Na umělecké atmosféře povídky se podílí nejen fantastický děj plný tajemství i přírodní popisy a groteskní výjevy nebo postavy, ale také celý souhrn symbolů a motivů, které tvoří strukturu díla.

autor: mj
Spustit audio