Karel Dohnal, klarinetista

03351157.jpeg

Karel Dohnal je jedním z našich předních hráčů, navíc téměř specialistou na soudobou hudbu. Je laureátem řady významných mezinárodních soutěží – ať už to bylo Pražské jaro, Řím, Bayreuth, Ostende, Sevilla nebo Londýn.

Když se moderátor připravuje na setkání s Karlem Dohnalem, docela si láme hlavu nad tím, jak vůbec dokáže tento klarinetista obsáhnout veškeré své rozmanité aktivity. Člen Orchestru Státní opery, porotce mezinárodních soutěží, zapálený pedagog, který navíc v rámci jedněch mistrovských kurzů nahrál s kolegy z „letního ansámblu“ Ostrava Clarinet Quartet kompletní program na CD se soudobou a interpretačně náročnou hudbou, člen dalších komorních sestav a zejména věčně hledající sólista.

V povídání s Jitkou Novotnou dostala značný prostor právě severní Morava – tam se Karel Dohnal narodil a tam se rozhodl pro dráhu profesionálního muzikanta. S odstupem let se může jevit úsměvně, že významnou roli při tom sehrála euforie z muzicírování ve školní dechovce. Soutěžní otázkou i hudebními ukázkami připomněli protagonisté pořadu výrazného skladatele Rudolfa Kubína, jehož Klarinetový koncert uvádí Karel Dohnal za potěšující pozornosti na zahraničních pódiích.

Nejen v souladu se scénářem Telefonotéky či interpretovým uměleckým CV, ale též v návaznosti na několik posluchačských mailů se host s moderátorkou bavili o nastudování skladby Karlheinze Stockhausena Harlekýn, která je psána pro sólový klarinet a od interpreta vyžaduje vedle hráčského nasazení také vklad herecký. – Podobně založeným projektem je Music in motion. Opírá se o kompozici Švéda Anderse Hillborga Peacock tales. Zásadní rozdíl představuje přítomnost orchestru, která toto monodrama pro klarinet a tanec přivádí do nových souvislostí.

V Telefonotéce s Karlem Dohnalem zněla mj. hudba Rudolfa Kubína, Wolfganga Amadea Mozarta, Rezsö Kókaie nebo Jeana Francaixe.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.