Josef Svatopluk Machar: Konfese literáta

Ryze osobní vzpomínky básníka, prozaika, publicisty i aktivního politika v období první republiky na svá studentská léta. V režii Vladimíra Tomeše účinkuje Otakar Brousek st. Poslouchejte online měsíc po odvysílání.

Účinkuje: Otakar Brousek
Připravila: Anděla Dvořáková
Zvukový mistr: Milan Křivohlavý
Zvuková spolupráce: Pavla Schönová
Režie: Vladimír Tomeš
Natočeno: v roce 1994

Český básník, prozaik, satirik, publicista a spoluautor Manifestu České moderny (1895) Josef Svatopluk Machar (29. 2. 1864 Kolín – 17. 3. 1942 Praha) patří ke spisovatelům, kteří zažili život na čtenářském výsluní i čtenářský nezájem. Je autorem třiceti básnických sbírek a přesto jeho kariéra po roce 1918 už byla spojena hlavně s politikou – stal se národně demokratickým poslancem a posléze generálním inspektorem československé armády.

Konfese literáta (1901) představují významné svědectví o době Macharova mládí a o jeho literárních počátcích. Jeho vzpomínky jsou v pravém slova smyslu konfesemi – tedy knihou nejryzejšího lidského vyznání, tak osobního a pravdivého, že pro ni nemůžeme nalézt vzor, se kterým bychom ji mohli srovnávat. Tento neopakovatelný zpovědní ráz Konfesí literáta vyrůstá z Macharovy niterné potřeby sdělit pravdu o sobě a odhalit tak zrod své vlastní osobnosti, lidské i umělecké. Své Konfese psal Machar spontánně, s vášnivým odporem k pokrytectví, a sledoval jediný cíl: objevit ve vzpomínkách vnitřní logiku svého životního běhu a nalézt zároveň doklad pro své pozdější umělecké názory a životní postoje.

autor: Anděla Dvořáková
Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...