Josef Polišenský: Vzpomínky na dětství a mládí

17. leden 2011

Historik Josef Polišenský (16. 12. 1915 Prostějov – 11. 1. 2001 Praha) byl nejen předním znalcem našich a světových dějin, ale i významným pedagogem. Vystudoval v letech 1934-1938 historii a anglistiku na FF UK, kde byl žákem mj. Josefa Šusty a Viléma Mathesia. V letech 1938-1945 působil jako středoškolský učitel v Praze. Dlouhá léta přednášel na mateřské Karlově univerzitě – na Filozofické fakultě v letech 1945 – 1999 a na Palackého univerzitě v Olomouci (1947-1961).

Polišenského odborné zájmy byly široce ukotveny: celý život se odborně zabýval postavami Albrechta z Valdštejna, J. A. Komenského, Giacoma Casanovy, Jana Jesenského, Jana Jeníka z Bratřic, psal o novověkých světových dějinách, zejména o historii západní Evropy (Velké Británie, Španělska, Nizozemska) a Ameriky, o českých dějinách 16. – 19. stol. v kontextu evropského historického vývoje, zvláštní pozornost věnoval mezinárodním souvislostem bělohorské porážky a problematice třicetileté války, vydal knihu o významných zahraničních návštěvnících Prahy (Tisíciletá Praha očima cizinců, 1999) atd. Své bohaté životní vzpomínky shrnul Polišenský v knize Historik v měnícím se světě (Univerzita Karlova v Praze – nakl. Karolinum, Praha 2001).

První část vzpomínek, kterou uvedeme v našem rozhlasovém cyklu Osudy, napsal prof. Polišenský již koncem sedmdesátých let 20. stol. Najdeme v nich vzácně citlivou evokaci dětských a mladistvých let, pohled do dávné minulosti, která před námi ožívá v detailech i celcích. Polišenský je neobyčejně vtipný vypravěč schopný jemné sebeironie. Pětidílnou četbu na pokračování z počátečních kapitol rozsáhlé vzpomínkové knihy Historik v měnícím se světě připravil Petr Turek. Pořad vysíláme při příležitosti desátého výročí úmrtí českého historika. V režii Petra Mančala účinkuje Jan Vlasák.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.